Samenstelling Bestuur

Voorzitter, de heer G.J. Post te Emst;
Secretaris, de heer F. Koeman te Vaassen;
Penningmeester, de heer H. W.M. Kouwenhove te Emst;
Lid, de heer C. Amende te Emst;
Lid, mevrouw R.M. Leerkes te Vaassen.
De bestuursleden zijn te bereiken via info@nieuwelijn.nl