Beleids programma

2018-2022
Lees meer

NIEUWS.

25 MAART, 2021

Zorgen bij Nieuwe Lijn over afsluiting wandelgebieden, wegen en parkeerplaatsen nabij Vaassen

Nieuwe Lijn is zeer bezorgd over de uitwerking van het provinciale plan “Zonering recreatiegebieden” waarbij grote delen van het Kroondomein nabij Vaassen ontoegankelijk worden voor wandelaars en fietsers, wegen worden afgesloten en populaire parkeerplaatsen worden verplaatst. In de raadsvergadering van 18 maart heeft onze fractie hiervoor aandacht gevraagd en het college opgeroepen om actief te zijn in het betrekken van onze inwoners en recreatieondernemers bij deze plannen.

Ons raadslid René de Vries legt uit: “Wij hebben er begrip voor dat de provincie Gelderland de Veluwe wil beschermen en de drukte door fietsers en wandelaars wil reguleren en wild en natuur meer ruimte geven. Maar zoals de plannen er in en nabij onze gemeente voorstaan zien wij dat grote gebieden niet meer opengesteld worden, wegen worden afgesloten en parkeerplaatsen verdwijnen. Het gaat dan mogelijk om de wandelgebieden in het Kroondomein nabij Vaassen, wegen rondom Gortel en Niersen en bijvoorbeeld de parkeerplaats bij de Enkhoutweg.

Inwoners en gemeenteraad weten van niets

Dit heeft grote gevolgen voor onze inwoners, die op dit moment van niets weten, terwijl de provincie al dit jaar besluiten hierover wil nemen. Ook de gemeenteraad is nog niet op de hoogte van de plannen. Het college zegde toe in juni met een presentatie voor de gemeenteraad te komen.

Daarmee zijn onze zorgen zeker niet weggenomen. We moeten de concrete voorstellen afwachten maar zijn op dit moment zeer bezorgd over deze provinciale plannen.”

Meer informatie

De raadsvergadering van Epe, vanaf minuut 14:

https://epe.raadsinformatie.nl/vergadering/804845/gemeenteraad%2018-03-2021

Het plan van de provincie:

https://magazine.gelderland.nl/zonering-veluwe#!/home

Het plan van aanpak de provincie Gelderland: https://www.gelderland.nl/bestanden/Gelderland/Natuur/DOC_A4_Nota_Neutrale_PvA.pdf

 

 

ONZE MENSEN

Fractie, bestuur en kandidaat-raadsleden.

BEKIJK HIER ONZE MENSEN
logo-ico