Beleids programma

2018-2022
Lees meer

NIEUWS.

19 FEBRUARI, 2021

Reactie op aftreden wethouder Robert Scholten

Verklaring Diana Oosterhoff, fractievoorzitter Nieuwe Lijn, na aftreden wethouder

| Namens de fractie van Nieuwe Lijn zeg ik dat ik het bijzonder jammer en zeer spijtig vind dat Robert Scholten deze bestuurstermijn niet heeft kunnen afmaken. Robert verdient volgens Nieuwe Lijn meer respect dan de afgelopen periode in de raad en de media getoond is. Niet alleen voor zijn rol in de coronacrisis, waar het gemeentebestuur zich ook op dient te richten, ook vanwege de financieel gezonde positie van de gemeente die wij mede aan hem hebben te danken. Ook zijn tomeloze inzet voor de herontwikkeling van het centrum van Vaassen en voor de vele nieuwbouwplannen die op stapel staan verdienen waardering.

Nieuwe Lijn erkent dat er fouten gemaakt zijn en respecteert natuurlijk ook dat de leden van de Gemeenteraad deze fouten beoordelen en daaraan eventuele politieke gevolgen verbinden. Nieuwe Lijn schat de situatie anders in, maar daar hebben we mee te leven. Nieuwe Lijn dankt Robert voor zijn bestuurswerk die hij als wethouder en locoburgemeester gedurende de afgelopen zeven jaar heeft verricht en zal zich beraden op de nu ontstane situatie.

Tenslotte een persoonlijke noot:
Wat mij persoonlijk het meest geraakt heeft is de manier waarop naar mijn inschatting het “politieke spel” de laatste weken is gespeeld. Natuurlijk zijn er fouten gemaakt die niet gemaakt hadden mogen worden, maar naar mijn idee is er gericht gezocht naar en gestuurd op het wegsturen van de wethouder als doel. Het meest trieste voorbeeld hiervan vind ik de uiteindelijke oorzaak waardoor de wethouder heeft moeten besluiten te vertrekken. Natuurlijk is het een politieke doodzonde als daadwerkelijk informatie wordt gewist. Ook met betrekking tot het wissen van historie van app-berichten, dat vindt ook Nieuwe Lijn. Echter, deze uitspraken zijn ongeveer 8 maanden geleden gedaan, waarbij een groot aantal van de raadsleden gewoon aanwezig was.

Voor zover mij bekend is er geen enkel raadslid geweest die daar tussen toen en nu ook maar enige aandacht aan gegeven heeft. Ook wij moeten ons dan diep schamen dat dit nu pas aandacht krijgt en kennelijk zelfs uiteindelijk hoofdreden is van onvermijdelijk geworden vertrek van de wethouder. Ik roep iedereen die zich geroepen voelt derhalve op, uiteraard niet nu maar op een later tijdstip, om niet alleen de werkwijze van de wethouder te bekritiseren, maar ook de eigen handelswijze eens op integriteit en omgangsvormen met elkaar te toetsen.

Diana Oosterhoff
Fractievoorzitter Nieuwe Lijn

ONZE MENSEN

Fractie, bestuur en kandidaat-raadsleden.

BEKIJK HIER ONZE MENSEN
logo-ico