Beleids programma

2018-2022
Lees meer

NIEUWS.

3 JULI, 2019

Opnieuw succes Nieuwe Lijn bij lokale lastenverlaging

Nieuwe Lijn heeft er bij het college op aangedrongen om de komende jaren opnieuw per huishouden de woonlasten te verlichten met 50 euro per jaar. Het betreft dan 2020, 2021 en 2022. Dit is mogelijk omdat de gemeente de opbrengst van de precarioheffing (de belasting op kabels en leidingen in gemeentegrond) over 2018 van de energiebedrijven heeft ontvangen. Het gaat om een bedrag van € 2,2 miljoen euro.

In de motie van Nieuwe Lijn, mede ingediend door verschillende andere partijen en gesteund door een ruime meerderheid van de gemeenteraad, werd gesteld dat hiermee wordt voldaan aan de afspraak die is gemaakt in het collegeakkoord voor deze bestuursperiode. Zoals bekend was en is dit ook één van de speerpunten van Nieuwe Lijn in het verkiezingsprogramma 2018 – 2022.

Eerder ontvingen al onze huishoudens ook al over 2018 een bedrag van € 50 als woonlastenverlichting; ook toen door inzet van Nieuwe Lijn. Wij hebben steeds bepleit dat de kosten die nutsbedrijven bij huishoudens in rekening brengen aan de inwoners terug moeten worden betaald wanneer deze door de gemeente daadwerkelijk terug worden ontvangen via de belastingheffing op de kabels en leidingen. Dat is nu het geval.

ONZE MENSEN

Fractie, bestuur en kandidaat-raadsleden.

BEKIJK HIER ONZE MENSEN
logo-ico