Beleids programma

2018-2022
Lees meer

NIEUWS.

18 APRIL, 2020

Nieuwe Lijn tijdens de coronacrisis

Volgende week horen we van het Kabinet welke maatregelen worden aangepast en eventueel versoepeld. Maar duidelijk is dat ons land en dus ook de gemeente volop in de crisisstand blijven.

Tijdens de digitale raadsvergadering van 16 april (raadsleden vergaderen vanuit hun eigen huis) kwamen diverse raadsfracties met een motie die suggereerde dat zij daarmee de economie van de gemeente Epe konden versterken. De burgemeester gaf, namens het college, aan dat deze motie te vroeg kwam (“we zijn nu nog een crisisorganisatie”), de motie overbodig was omdat veel zaken al worden opgezet en uitgevoerd, de motie de mogelijkheden van het college juist beperkt en verwachtingen wekt.

U begrijpt dat Nieuwe Lijn niet instemde met een motie die contraproductief is en door de burgemeester nadrukkelijk niet als ondersteunend wordt ervaren. Opmerkelijk hadden alle andere fracties in de gemeenteraad  hieraan geen boodschap en werd de motie desondanks met 17 stemmen aangenomen. Het college is nu opgezadeld met een opdracht van de gemeenteraad waaraan ze geen enkele behoefte heeft.

De opstelling van Nieuwe Lijn

We houden ons aan de regels van de overheid, landelijk en gemeentelijk, en dat betekent ook dat we afstand houden. Wel actief via de sociale media en onze columns in het Vaassens Weekblad, maar geen persoonlijke contacten of groepsbijeenkomsten. Wel kritisch de informatie en inzet van het college volgen, maar ze niet voor de voeten lopen met overbodige acties.

Nieuwe Lijn vindt dat in deze periode de burgemeester, als lokale aanvoerder van het crisisteam, alle ruimte moet hebben om de crisis te bezweren, verder leed en schade te voorkomen en zorgen dat de situatie wordt genormaliseerd waarna herstel voor de samenleving en het bedrijfsleven mogelijk is. Veel maatregelen zijn en worden nu al getroffen, ook is er een gemeentelijke denktank ingesteld voor deze periode en de langere termijn.

De website van de gemeente, www.epe.nl, bevat een speciale pagina met informatie en regelingen voor inwoners, instellingen en het bedrijfsleven.

ONZE MENSEN

Fractie, bestuur en kandidaat-raadsleden.

BEKIJK HIER ONZE MENSEN
logo-ico