Beleids programma

2018-2022
Lees meer

NIEUWS.

17 JULI, 2019

Nieuwe Lijn tevreden over 2018

De gemeenteraad heeft de jaarrekening over 2018 unaniem vastgesteld. Niet alleen is er een positief saldo van ruim € 2 miljoen, maar ook zijn de meeste zaken die gepland waren uitgevoerd of in uitvoering. Opvallend is dat de gemeenteraad altijd veel aandacht heeft voor het opstellen van een begroting (met grote pagina ’s in Veluws Nieuws, algemene beschouwingen en heel veel moties en amendementen), maar dat de Rekening veel minder aandacht krijgt. Terwijl het toch erg belangrijk is om te weten wat er van al die plannen nu daadwerkelijk terecht is gekomen. Fractievoorzitter Diana Oosterhoff van Nieuwe Lijn keek tevreden terug op 2018 en zei onder andere:

“De woonlasten in 2018 zijn dankzij de teruggave van de precarioheffing van € 50,00 per huishouden gedaald. Dit is gelukt en hier blijft Nieuwe Lijn zich de komende jaren ook voor inzetten.”

Een 2e belangrijk punt voor Nieuwe Lijn was de herontwikkeling voor het centrum van Vaassen:
“Extra middelen voor het centrum van Vaassen zijn beschikbaar gesteld. We zien al duidelijk de vorderingen in het centrum. Bij de Molen en de Wieken als ook de Jan Mulderstraat zijn de werkzaamheden afgerond. De Dorpstraat zou ook voor de zomervakantie zijn afgerond en dit is ook gelukt. Enkele bloembakken moeten nog wel gevuld worden.  Na de zomervakantie zullen de werkzaamheden op het Markplein gaan starten. Het gaat zeer voorspoedig en daar zijn we blij mee. De inwoners van Vaassen zijn ook zeer positief over het nieuwe Centrum.”

Investeringen in onderwijs en toerisme

“In de renovatie van scholen is fors geïnvesteerd. Er is begonnen met de verbouw van de basisschool het Mosterdzaadje en het renovatieproject van de RSG ligt op schema. Het renovatieproject voor de Krugerstee is ook ingezet. Recreatie en Toerisme is ook in geïnvesteerd en dit geld is benut voor diverse activiteiten van Stichting Promotie gemeente Epe. Marketing Thema 100% Wild, vitale vakantieparken;  de ontwikkeling van paden en routes.”

Accommodatie Zichtstede in Vaassen

“Helaas is nog niet alles positief afgerond. Het is nog niet gelukt bij de uitwerking van project Accommodaties 2 om de samenwerkingsplannen die er lagen voor de Zichtstede van Korfbalvereniging Regio’72,  handbalvereniging CVO en wijkvereniging Oosterhof om de samenwerking van de grond te krijgen.”

Trots

“Wij denken dat we samen veel mooie dingen hebben mogen bewerkstelligen. Natuurlijk weten wij ook dat we rekening moeten blijven houden met tegenslagen. Maar de jaarrekening 2018 sluiten we positief af met een goedkeurende getekende accountantsverklaring. Dit is toch iets om trots op te zijn.”

ONZE MENSEN

Fractie, bestuur en kandidaat-raadsleden.

BEKIJK HIER ONZE MENSEN
logo-ico