Beleids programma

2018-2022
Lees meer

NIEUWS.

11 OKTOBER, 2019

Nieuwe Lijn tevreden met sluitende begroting gemeente Epe

Ondanks de daling van de Rijksbijdragen en de stijging van vooral de kosten van Regionale samenwerkingen, zoals de VNOG (brandweer) en mobiliteit (PlusOV) wordt de gemeenteraad van Epe een sluitende begroting aangeboden. Een knappe prestatie van ons college, want dankzij een mix van maatregelen wordt een tekort van € 850.000 in 2020 en oplopend tot € 1.340.000 in 2022, omgebogen in een financieel evenwicht. De uitvoering van het afgesproken coalitieakkoord en collegeprogramma zijn gewaarborgd, er is ruimte voor nieuwe ontwikkelingen en de gemiddelde woonlasten stijgen beperkt van € 679 naar € 681 door de verhoging van de OZB (1,5% inflatie en 1,5% extra).

In de komende weken gaat de fractie van Nieuwe Lijn alle begrotingsvoorstellen intensief bestuderen en bespreken maar nu al kunnen wij verheugd vaststellen dat deze begroting evenwichtig en verstandig is. En gunstig voor onze inwoners, zeker in vergelijking met veel van de ons omliggende gemeenten, waar grote bezuinigingen en zware lastenverhogingen aan de orde zijn.

Het komende jaar kunnen onze inwoners, instellingen, verenigingen en ondernemers onder andere plannen, besluiten en/of uitvoering verwachten over het bomenbeleidsplan, het bestemmingsplan Eekterveld IV, het mobiliteitsplan en het grondstoffenbeleidsplan, onder meer het ophalen en verwerken van het huisvuil in de  grijze container.  In de openbare ruimte wordt de herstructurering van het centrum van Vaassen vervolgd en wordt er een bijdrage geleverd aan de realisatie van het knoop-puntensysteem voor wandelen en mountainbiken.

Investeringen in de infrastructuur en de samenleving

Tevens vinden diverse acties plaats aan wegen, bruggen en riolering en groot onderhoud aan de begraafplaatsen. Er komt een lokale visie op energietransitie en er wordt een start gemaakt om te komen tot warmteplannen. Op het terrein van economie worden acties ingezet rond het oprichten van besluiten over de bedrijfsinvesteringszones in Epe en Vaassen. Een aantal organisaties krijgt een financiële ondersteuning voor activiteiten: viering 75 jaar vrijheid in de gemeente Epe, de politiehondenvereniging Roda, het hospice in Epe, stichting PWA-hal en de  cultuurhistorische musea.

Zorgen

Ondanks het ingetogen optimisme over deze begroting blijft de financiële toekomst voor de gemeente ongewis. Dit wordt vooral veroorzaakt door de onzekerheid over de Rijksbijdrage (Den Haag houdt miljarden over, maar gemeenten krijgen minder), de hoge kosten van het sociaal domein, met name de Jeugdzorg en de financiële sores bij tal van regionale samenwerkingsverbanden. Op alle drie ontwikkelingen heeft de gemeente niet of nauwelijks invloed.

Woonlasten

De begroting gaat uit van beperkte verhoging van de OZB voor de komende drie jaar. De financiële situatie rechtvaardigt de beperkte OZB-verhoging van in totaal 3% (inflatie + stijging) om de benodigde en gewenste investeringen in de samenleving te kunnen realiseren. Conform de afspraak uit het coalitieakkoord en de eerder door Nieuwe Lijn ingediende en aangenomen motie daarover, is ervoor gekozen om met de precario-opbrengst 2018 de komende drie jaar elk huishouden een bedrag van € 50 terug te geven. De gemiddelde woonlasten stijgen van € 679 naar € 681. Hiermee blijven de woonlasten van onze inwoners onder het landelijk gemiddelde en behoort de gemeente Epe tot de goedkoopste gemeenten, volgens het landelijke vergelijksmodel.

ONZE MENSEN

Fractie, bestuur en kandidaat-raadsleden.

BEKIJK HIER ONZE MENSEN
logo-ico