Beleids programma

2018-2022
Lees meer

NIEUWS.

11 JULI, 2020

Nieuwe Lijn stemt in met herontwikkeling Dekamarkt Vaassen

De laatste raadsvergadering voor het zomerreces van de gemeenteraad van Epe mag zeker historisch worden genoemd.

Er was algehele instemming over het positieve jaarresultaat van 2019, waarvan geconstateerd werd dat het overschot vooral is veroorzaakt door de opbrengst van de precario-opbrengsten die de gemeente van de nutsbedrijven int. Zoals bekend, dankzij de tijdige inbreng van Nieuwe Lijn tot stand gekomen en waarvan de inkomsten zichtbaar via lokale lastenverlichting aan de inwoners terugvloeien.  De realisatie van het coalitieakkoord 2018 – 2020 halverwege deze bestuursperiode ligt meer dan goed op koers.

Steun voor verdere ontwikkeling centrum Vaassen

De gemeenteraad stemde unaniem in met de ontwikkeling van de Dekamarktlocatie aan het Marktplein in Vaassen. Op de plek van de huidige winkel wordt een nieuwe, moderne en vergrote supermarkt gebouwd met daarboven 29 huurappartementen, waarvan 11 in prijs onder de corporatiegrens en 18 appartementen in de middelhuur. Nieuwe Lijn steunde het voorstel van harte, want hiermee wordt opnieuw een belangrijke locatie in het centrum van Vaassen aangepakt.

Landelijke partijen stemmen tegen ontwikkeling Epe

Samen met SGP/CU en Gemeentebelangen Epe stemde Nieuwe Lijn voor de herontwikkeling van het oude postkantoorgebouw aan de Wildforstlaan in Epe. Na 16 jaar leegstand en antikraakgebruik is er een prachtig en passend initiatief om 17 appartementen te bouwen. Nieuwe Lijn sprak hartelijke steun uit voor deze ontwikkeling die de verloedering op de plek beëindigt en na realisatie een verhuistrein van doorstroming op gang brengt. Het collegevoorstel, ondersteund door zeer positieve stedenbouwkundige- en welstandsadviezen, kreeg onvoldoende steun doordat de andere landelijke- en lokale partijen tegenstemden.

ONZE MENSEN

Fractie, bestuur en kandidaat-raadsleden.

BEKIJK HIER ONZE MENSEN
logo-ico