Beleids programma

2018-2022
Lees meer

NIEUWS.

15 NOVEMBER, 2018

Nieuwe Lijn stemt in met gemeentelijke begroting

De begrotingsbehandeling is voor Nieuwe Lijn uitermate succesvol verlopen. Veel van de punten die onze partij in het verkiezingsprogramma heeft opgenomen zijn in concrete acties vertaald en worden de komende jaren uitgevoerd. Het betreft bijvoorbeeld ons voorstel om jongeren tot 18 jaar te ondersteunen in het lidmaatschap van een sport- of culturele vereniging, een nieuw beleid voor evenementenorganisaties of een doorlichting van de subsidies opdat een rechtvaardiger systeem ontstaat. Ook diende Nieuwe Lijn een voorstel in € 48.000 bij te dragen aan een nieuwe vloer in de manege aan de Laan van Fasna in Vaassen. Dit voorstel kreeg royale steun.

Inwoners die gaan investeren in duurzaamheidsmaatregelen kunnen gaan rekenen op lagere heffingen. Ook steunde Nieuwe Lijn voorstellen om in Epe onder andere de herinrichting van de Oude Wisselseweg en de realisatie van het herdenkingsmonument van de familie van Essen te versnellen. Onze fractievoorzitter Diana Oosterhoff stelde dat we zichtbare stappen willen maken met inwoners, maatschappelijke partners en bedrijven.

Solide en sterk

De begroting, de eerste van het college na de verkiezingen, gaat voort op de ingeslagen weg van financieel solide, sociaal sterk en lage lasten. Daar worden thema ’s als duurzaamheid, energieverandering en inwonerparticipatie  nog nadrukkelijker aan toegevoegd. Volgend jaar verwacht de gemeente geheel schuldenvrij te zijn, een bijna unieke situatie in onze provincie en land. Ook behoren we met  de gemeentelijke woonlasten tot de goedkope gemeenten van ons land. De gemeentelijke begroting van 2019 en de drie jaren daarna werd dan ook bijna unaniem aangenomen.

Alleen de tweepersoons fractie van VVD stemde traditiegetouw en welhaast folkloristisch tegen. Zij menen dat de gemeente Epe grote financiële risico ’s loopt en dat onze woonlasten te hoog zijn.

Diana Oosterhoff: “Zichtbare stappen maken”

Onze fractievoorzitter Diana Oosterhoff stelde in de 2e termijn  van de beschouwingen (de 1e termijn hebben we al eerder gecommuniceerd) o.a.: “Samen zetten we de schouders eronder en samen moeten we alert zijn en blijven inzetten voor een goede communicatie met onze inwoners, maar ook met het College en onze ambtenaren. We moeten zichtbaar zijn voor onze samenleving en de drempel laag houden.”

We willen voor nu en in de toekomst op een prettige manier in onze gemeente kunnen wonen, werken en actief kunnen zijn. We willen een gemeente zijn waar je naar elkaar omkijkt en je actief inzet voor je woon- en leefomgeving, ook voor onze toekomstige generaties.
Verbindend om samen met inwoners, maatschappelijke partners en bedrijven te investeren in de samenleving.
We willen met elkaar zichtbare stappen maken en dat gaan we de komende vier jaar ook doen!”

 

 

 

ONZE MENSEN

Fractie, bestuur en kandidaat-raadsleden.

BEKIJK HIER ONZE MENSEN
logo-ico