Beleids programma

2018-2022
Lees meer

NIEUWS.

14 APRIL, 2020

Lage woonlasten en een vernieuwd centrum

Lage woonlasten gemeente Epe en een vernieuwd centrum voor Vaassen

In de onlangs gepubliceerde ‘Altas van lokale lasten 2020’, staat de gemeente Epe op plek 40 van 355. Dat betekent dat de gemeente Epe tot de 12% van de goedkoopste gemeenten behoort, als het gaat om gemeentelijke woonlasten, zoals OZB (onroerendezaakbelasting), de afvalstoffenheffing en de rioolheffing. De Atlas wordt jaarlijks gepubliceerd door het COELO (Centrum voor Onderzoek van de Economie van Lagere Overheden). Meer informatie vindt u in dit nieuwsbericht van de gemeente.

Hoge lastenverlichting

De gemeente Epe zit al jarenlang onder het landelijke gemiddelde qua woonlasten, iets waar Nieuwe Lijn zich blijvend voor inzet. De gemeente Epe is daarnaast één van slechts 5 gemeenten die dit jaar een woonlastenverlichting toekent. De woonlastenverlichting van onze gemeente is met €50 het hoogste van alle gemeenten.

Dat deze verlichting zo hoog is, is een direct gevolg van een motie van Nieuwe Lijn uit 2019. Deze motie, mede ingediend door verschillende andere partijen, werd gesteund door een ruime meerderheid van de gemeenteraad. De motie roept op om de opbrengst van door energiebedrijven betaalde precarioheffing (belasting op kabels en leiding in de gemeentegrond), terug te geven aan onze inwoners.

Vernieuwd centrum Vaassen

Naast het verlagen van woonlasten, is ook het centrum van Vaassen vernieuwd, een ander speerpunt van Nieuwe Lijn. De eerder geplande feestelijke opening is vanwege de verspreiding van het coronavirus uitgesteld, maar het resultaat mag er zijn.

Vaassenaar Ronnie Hulshof maakte op eigen initiatief met zijn drone mooie beelden van het marktplein, deze beelden kunt u op Youtube bekijken: https://www.youtube.com/watch?v=ZYsV7y4wXl8

De achterban van Nieuwe Lijn heeft nadrukkelijk de wens uitgesproken zo min mogelijk autoverkeer in het centrum te willen. Op dit moment is de auto ‘te gast’ in ons centrum, maar Nieuwe Lijn zal zich blijven inzetten om onnodig en onveilig autoverkeer zoveel mogelijk uit ons centrum te weren.

Eerder wist Nieuwe Lijn andere speerpunten zoals de vernieuwing van de Apeldoornseweg en het heropenen van het Vulcanuspad al te realiseren. Ook werkzaamheden aan deze locaties zijn geheel of gedeeltelijk afgerond.

Oproep

Ondanks dat het vernieuwde centrum van Vaassen uitnodigt om het resultaat persoonlijk te gaan bekijken, staat dit haaks op de richtlijnen van het RIVM om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Wat Nieuwe Lijn betreft, is het gezamenlijk aanpakken van de coronacrisis belangrijker dan politiek. Wij roepen iedereen dan ook met klem op om niet in groepsverband af te spreken in ons centrum, maar zoveel mogelijk thuis te blijven.

ONZE MENSEN

Fractie, bestuur en kandidaat-raadsleden.

BEKIJK HIER ONZE MENSEN
logo-ico