Beleids programma

2018-2022
Lees meer

NIEUWS.

24 DECEMBER, 2018

Het was een fantastisch jaar

Bestuur, fractie en leden van Nieuwe Lijn kunnen terugzien op een mooi en succesvol 2018. We begonnen dit jaar met een goede en enthousiaste verkiezingscampagne, gestoeld op een sterke kandidatenlijst, een realistisch verkiezingsprogramma en zichtbaarheid in onze straten en wijken.

De uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen in maart was geweldig; een historische overwinning. Niet alleen stemmen- en zetelwinst, maar voor de 3e keer op rij de grootste partij in de gemeente Epe. Onze partij telt nu maar liefst zes raadsleden en een fractievolger. En is in het college vertegenwoordigd met wethouder Robert Scholten die tevens locoburgemeester is. De Nieuwe Lijn afvaardiging in Epe bestaat uit een sterk team van acht mensen in een zeer versnipperd gemeentebestuur met 10 fracties op 23 raadsleden.

Als grootste partij nam Nieuwe Lijn het voortouw om een coalitieakkoord op te stellen en een college te vormen. Dat is gelukt. Het akkoord wordt ondersteund door bijna alle fracties, alleen de twee leden van de VVD stemden tegen, en bevat een groot aantal onderdelen uit het verkiezingsprogramma van Nieuwe Lijn. De wethouders zijn afkomstig van Nieuwe Lijn, CDA, SGP/ChristenUnie en GroenLinks. In de begroting 2019 zijn de eerste onderdelen van het akkoord al verwerkt, waaronder een regeling voor jongeren voor deelname aan verenigingen, ondersteuning voor evenementen en lage woonlasten voor al onze inwoners.

Centrum Vaassen en afronding Emst

Belangrijke ontwikkelingen in het centrum van Vaassen zijn zichtbaar. Inmiddels wordt er volop gewerkt aan de Jan Mulderstraat en ook worden de belangstellenden voor een woning op de Wielinklocatie door de makelaars geïnformeerd. De herinrichting van Emst is nagenoeg afgerond, De Hezebrink voltooid. Onderwerpen die de nodige aandacht trokken waren onder andere de keuze van een ondernemer in Epe om, na een uitspraak van het Gerechtshof, zijn kiosk niet zelf te verwijderen en een afvalpilot. Hierbij zou in twee proefgebieden in Oene en Vaassen een ander inzamelsysteem worden uitgeprobeerd. Omdat hier te veel onduidelijkheid over bestond stelde Nieuwe Lijn voor deze pilot uit te stellen. Dat is inmiddels gebeurd.

Het is natuurlijk ondoenlijk om in enkele woorden een heel jaar te beschouwen. Daarom informeert Nieuwe Lijn iedereen gedurende het hele jaar. Via onze wekelijke columns in het Vaassens Weekblad, Facebook, Twitter, Instagram en de website, maar vanzelfsprekend ook via al die persoonlijke contacten en vele ontmoetingen.

We wensen iedereen hele goede feestdagen en, evenals 2018, een fantastisch 2019.

Nieuwe Lijn Kerst in Vaassen

ONZE MENSEN

Fractie, bestuur en kandidaat-raadsleden.

BEKIJK HIER ONZE MENSEN
logo-ico