Beleids programma

2018-2022
Lees meer

NIEUWS.

8 JUNI, 2018

Geen verhuurverplichting voor park De Vliegden in Emst

In maart 2017 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan Buitengebied vastgesteld. Eén van de onderdelen die hierbij veel aandacht kreeg was de verhuurverplichting voor De Vliegden in Emst.  Meer dan 30 eigenaren voelden hier niets voor. Recent deed de Raad van State hierover uitspraak en gaf hen hierin gelijk. De gemeenteraad moet op dit onderdeel binnen een half jaar een nieuw besluit nemen. Nieuwe Lijn is blij dat voor deze eigenaren duidelijkheid is gekomen, maar de uitspraak heeft wel als nadeel dat de integrale afweging die een meerderheid van de gemeenteraad vorig jaar via een motie wenste nu niet uit de verf komt.

 

De bezwaren van de eigenaren van De Vliegden waren toen voor Nieuwe Lijn een belangrijk signaal. Daarom dienden we met andere partijen een motie in om dit onderwerp, en andere zaken die met ontwikkelingen op de recreatieparken te maken hebben, te onderzoeken of een nieuwe aanpak of een beleid nodig was. Dus ook op het punt van de verhuurverplichting. Deze motie kreeg toen ruime steun. De uitkomst van het onderzoek had meer duidelijkheid kunnen geven over de recreatieterreinen in de gemeente Epe, ook in relatie met het project Vitale Vakantieparken op de Veluwe.

 

Beschikbaar voor gasten

Nieuwe Lijn blijft het belangrijk vinden dat onze toeristische overnachtingsmogelijkheden (campings, hotels, bungalowparken, Bed & Breakfast), optimaal beschikbaar zijn en blijven voor de gasten. Vele recreatieondernemers en huiseigenaren staan daarvoor gelukkig garant. Het zou een zeer slechte zaak zijn wanneer dit belangrijke product kwalitatief en kwantitatief in onze gemeente afneemt en de verblijfsrecreatie inkrimpt door gedateerde en verloederde parken of huisjes die gebruikt worden voor illegale bewoning en huisvesting van arbeidsmigranten. Ook onderkomens op recreatieparken die van oorsprong zijn gebouwd voor wisselende gebruikers en nu uitsluitend nog gebruikt worden als 2e woning beperken zo het aanbod.

 

Nieuw voorstel en besluit volgt

De uitspraak van de Raad van State wordt uiteraard verwerkt in het nieuwe voorstel dat de gemeenteraad dit najaar gaat behandelen. Nieuwe Lijn is benieuwd hoe dit eruit komt te zien. Hier de motie die in maart 2017 werd aangenomen: Motie recreatieparken-bedrexploit.

 

Actualisatie

Eenmaal in de 10 jaar moet de gemeente de bestemmingsplannen actualiseren. Het is niet de bedoeling dat er allerlei nieuw beleid wordt toegevoegd maar dat lopende ontwikkelingen juridisch-planologisch worden verwerkt. Het bestemmingsplan Buitengebied is het grootste plan van de gemeente dat maar liefst 14.000 ha van de 15.700 ha omvat. Het betreft ongeveer 2.700 adressen en vele bedrijven en grote oppervlaktes aan natuur en recreatieterreinen. Er is zeker drie jaar gewerkt om over dit plan te kunnen besluiten. Bij de raadsbehandeling toen was opeens veel aandacht voor de zogenaamde bedrijfsmatige exploitatie van de recreatieparken, het wisselend verhuren van huisjes zoals dat bij hotelkamers of kampeerplekken ook gewoon is. Deze bedrijfsmatige exploitatie is al sinds 2005 in onze bestemmingsplannen opgenomen, in 2009 nog eens nadrukkelijker beschreven en was in 2017 dus niets nieuws voor de 9 parken die hieronder vallen. Van een nieuwe ontwikkeling was dan ook geen sprake.

ONZE MENSEN

Fractie, bestuur en kandidaat-raadsleden.

BEKIJK HIER ONZE MENSEN
logo-ico