Beleids programma

2018-2022
Lees meer

NIEUWS.

14 NOVEMBER, 2020

Eensgezinde steun voor Eper begroting

| Tot grote tevredenheid van Nieuwe Lijn heeft de gemeenteraad van Epe unaniem de Programmabegroting 2021-2024 vastgesteld. Onze fractie had in de Algemene Beschouwingen opgeroepen tot eensgezindheid om samen sterker uit de crisis te komen.

In deze begroting is ruim € 5 miljoen vrijgemaakt voor het opvangen van de effecten van de coronacrisis. Nieuwe Lijn kan zich erin vinden dat nu geen ruimte is voor allerlei nieuw beleid maar dat eerst duidelijk moet worden welke gevolgen de coronacrisis heeft voor onze inwoners, instellingen en ondernemers. Op de korte termijn wordt bekeken op welke wijze de € 5 miljoen wordt ingezet ten behoeve van onze lokale samenleving, in onze dorpen en wijken, bij onze verenigingen en clubs, bij onze middenstanders en winkeliers.

Het college verdient een groot compliment voor de wijze waarop in deze tijd de gemeente wordt bestuurd en vooruitgekeken naar de komende jaren.

De begroting is sluitend voor de eerste drie jaar. Per 2024 wordt een structureel, jaarlijks terugkerend, tekort verwacht van ongeveer € 1 miljoen als gevolg van de ingrepen van Rijksbezuinigingen. De gemeenteraad staat dus voor een grote opgave.

Vliegveld Lelystad

De enige wijziging in de begroting, die ook met de steun van Nieuwe Lijn plaatsvindt, is om € 10.000 te reserveren voor (mede) financiering van een nader ecologisch onderzoek naar vliegveld Lelystad. Zoals bekend heeft de gemeente Epe geen enkele bevoegdheid of zeggenschap over dit vliegveld. Maar inmiddels hebben we voldoende signalen dat de verdere ingebruikname gewoon doorgaat.

Het gemeentelijke budget is bedoeld om te beoordelen of dit vliegveld zonder aantasting van de natuur kan worden geopend. Ook roept dit amendement het college op om voor de uitvoering van dit onafhankelijk onderzoek zoveel mogelijk steun te zoeken bij andere gemeenten. Het is onze enige mogelijkheid om onze inwoners in dit proces te ondersteunen, maar hoge verwachtingen hebben we niet. Daarvoor is onder meer het belang van de randstad te groot, de politieke keuze voor het westen van het land te sterk en de invloed van de oostelijke regio te gering.

Primeur

Voor het eerst in de geschiedenis van de gemeente Epe vonden de stemmingen plaats door middel van elektronisch stemmen. Dit omdat de raadsleden niet in het gemeentehuis vergaderen, maar iedereen vanuit eigen huis.

 

ONZE MENSEN

Fractie, bestuur en kandidaat-raadsleden.

BEKIJK HIER ONZE MENSEN
logo-ico