Beleids programma

2018-2022
Lees meer

NIEUWS.

29 APRIL, 2020

Auto's op het marktplein in Vaassen

Er zijn veel vragen over auto’s op marktplein door inwoners van Vaassen. Nieuwe Lijn stelt hierover vragen aan het college.

Het bestuur en de fractie van Nieuwe Lijn zijn trots op het eindresultaat van het marktplein in Vaassen. We zien en horen dit ook van onze inwoners. Er wordt volop
gerecreëerd op het marktplein. Kinderen spelen met het water, mensen nemen plaats op de verschillende plekjes die er zijn en samen genieten we van het
prachtige eindresultaat. Als de horeca straks weer open is, wordt het natuurlijk alleen nog maar mooier en levendiger in ons prachtige centrum.

In de afgelopen jaren heeft Nieuwe Lijn altijd gepleit voor een veilig centrum, waarbij auto’s beperkt aanwezig mogen zijn. Dat wij binnen ons mooie dorp niet alleen staan in dit standpunt, blijkt nu uit het aantal reacties dat wij mogen ontvangen over de auto’s in het centrum.

Naar aanleiding van deze reacties en vanuit het standpunt dat Nieuwe Lijn heeft, hebben wij een aantal vragen gesteld aan het college betreffende de
herinrichting, de aanwezigheid van auto’s in het centrum en met name over het parkeren op het Marktplein en de veiligheid rondom het waterkunstwerk.

Het betreffen de volgende vragen:

1. Kunt u uitleg geven over de rolverdeling tussen de verschillende verkeersstromen in het centrum van Vaassen?

2. Wat is de reden dat er nog geparkeerd mag worden in de vakken aan de terraskant van het Marktplein?

3. Kan het waterkunstwerk de overstekende auto’s wel aan?

4. Waar mag geparkeerd worden in de Dorpsstraat en zijn alle winkels goed bereikbaar vanaf deze parkeerplaatsen?

5. Is het college het met ons eens dat het Marktplein, zeker in de zomerperiode, autovrij zou moeten zijn mede in het kader van veiligheid en leefbaarheid?

6. Is het college bereid om ook de komende maanden, zelfs al de terrassen nog gesloten zijn, het Marktplein voor auto’s af te sluiten om ons centrum  aantrekkelijker te maken voor bezoekers?

Natuurlijk laten wij het onze achterban weten, wanneer de antwoorden door ons zijn ontvangen vanuit het college.

 

ONZE MENSEN

Fractie, bestuur en kandidaat-raadsleden.

BEKIJK HIER ONZE MENSEN
logo-ico