Beleids programma

2018-2022
Lees meer

COLUMN.

15 FEBRUARI, 2020

Column week 8 - 2020

Diana Oosterhoff: Hoe gaan we ons afval scheiden de komende jaren?

| De afgelopen maanden zijn er in alle dorpen huiskamergesprekken gevoerd betreffende het scheiden van ons afval. Hierbij waren raadsleden en ambtenaren aanwezig. Daarnaast zijn er bijeenkomsten georganiseerd en is er een enquête gehouden onder inwoners van onze gemeente. Ook hebben verschillende raadsleden, wethouders en ambtenaren interviews gehouden in het centrum van Epe en Vaassen. Naar aanleiding hiervan zijn de uitkomsten geëvalueerd en zijn verschillende resultaten opgenomen in het bewonersadvies betreffende het grondstoffenbeleid.

Het advies van onze inwoners

Inwoners van de gemeente Epe adviseren een geleidelijke overgang naar een nieuw systeem. Zo vinden zij dat er ook gekeken moet worden naar de frequentie van ophalen van GFT (Groente, Fruit- en Tuinafval) en PMD (Plastic flessen, Metalen verpakkingen en Drankkartons). Ook moet het, volgens inwoners van onze gemeente, mogelijk zijn om maatwerk te leveren. Het aspect communicatie wordt veelvuldig genoemd. En als belangrijk aspect komt goede informatie naar voren; ‘hoe moet ik het afval scheiden?’ en  ‘wat moet waarin?’ Een ander veelgehoord geluid was het introduceren van een prijsprikkel bij het (blijvend) gebruiken van de grijze container of juist andersom; een beloning wanneer je het restafval zelf wegbrengt.

Hoe verder met deze adviezen?

Op 6 februari hebben wij in de raad gesproken over het nieuwe grondstoffenplan. Het plan is geschreven op hoofdlijnen en daarop volgend hebben verschillende fracties verdiepende vragen gesteld over de uitvoering. Het plan zal in fases worden uitgevoerd.

Fase 1: Deze fase is eigenlijk al begonnen, deze fase gaat over communicatie en participatievormen.

Fase 2: In deze fase starten we met kleine aanpassingen. Zoals iedereen helpen om de grondstofstromen beter te scheiden (b.v. door het vaker ophalen van de groene container of het minder ophalen van de grijze) en het inzetten van de BEST-Tas (Boeken, Electrische apparaten, Speelgoed en Textiel).

Fase 3: In deze fase wordt een beloningsprikkel ingevoerd. Dit houdt in dat wanneer je het restafval zelf wegbrengt, je minder betaalt dan wanneer je de grijze container wilt houden.

Fase 4: De laatste fase, invoering van een blauwe container voor papierinzameling (vrije keuze per huishouden).

Tijdens de raadsvergadering op 20 februari wordt het plan in stemming gebracht. De antwoorden op onze vragen zullen dan ook behandeld/beantwoord worden. Als het grondstoffenplan aangenomen wordt, zal het vervolgens snel in gang gezet worden. Wilt u deze vergadering bijwonen, dan nodig ik u van harte uit om deze te volgen op de publieke tribune of live te volgen via de site www.epe.nl. De vergadering start om 19.30. Uiteraard houden wij u ook op de hoogte via onze columns.

Info

Elke week schrijven vertegenwoordigers van Nieuwe Lijn in een persoonlijke column over zaken waarmee zij bezig zijn, wat hen inspireert of overkomt. Voor overig nieuws en informatie is Nieuwe Lijn regelmatig met onze informatiekraam te vinden in het centrum van Vaassen. Ook beschikt Nieuwe Lijn over een actuele website, www.nieuwelijn.nl, en is zeer actief op Facebook, Twitter en Instagram.

Reageren

Diana Oosterhoff is fractievoorzitter van Nieuwe Lijn. Reageren op deze column kan via diana@nieuwelijn.nl

ONZE MENSEN

Fractie, bestuur en kandidaat-raadsleden.

BEKIJK HIER ONZE MENSEN
logo-ico