Beleids programma

2018-2022
Lees meer

COLUMN.

8 FEBRUARI, 2020

Column week 7 – 2020

Albert Vos – Regionale Energie Strategie (RES)

| Onze overheid heeft bepaald dat Nederland en dus ook onze gemeente in 2050 energieneutraal moet zijn. Om deze opdracht van de overheid uit te werken moeten wij als gemeente, samen met de gemeenten in onze regio, verzameld in de Cleantech regio een zogenaamd bod uitbrengen. In dat bod staat omschreven hoe wij denken de opdracht om schone energie op te wekken door middel van windmolens en zonneparken in te vullen en hoe wij onze CO2-uitstoot gaan beperken.

Onderzoek

Om erachter te komen hoe de bevolking van Epe hier over denkt, zijn er in opdracht van de Cleantech Regio onderzoeken geweest. Via het “Epe Spreekt” konden de inwoners van onze gemeente meedoen en de enquête invullen. In totaal hebben er 2933 inwoners meegedaan met deze enquête, waarvan 588 inwoners van onze gemeente. De resultaten van dit onderzoek zijn op de site van de gemeente te lezen en te downloaden.

Resultaten

Een paar resultaten uit het onderzoek zijn;

  • Als er windmolens geplaatst moeten worden, plaats deze dan in een cluster langs bijvoorbeeld de A50, op de industrieterreinen, of daar waar de meeste energie nodig is.
  • Zonne-energie opwekken in geluidswallen en op nog niet gebruikte daken op bedrijfsgebouwen.
  • 72% van de geënquêteerden vindt het belangrijk dat onze regio energieneutraal wordt, terwijl maar 54% het gevoel heeft betrokken te worden door de gemeente bij de overgang naar schone energie. Hier is dus nog zeker werk te doen!

Samen

Op uiterlijk 1 juni worden onze plannen aangeboden aan de 7 collega gemeenten in de regio. De 8 ingediende plannen worden dan samengevoegd tot 1 plan, welke ter goedkeuring wordt aangeboden in het voorjaar van 2021 aan de gemeenteraden. Daarna zullen de plannen aan onze overheid overhandigd worden, die dan gaat bekijken of de plannen voldoende zijn om het gestelde doel gehaald wordt.

Wil je ook meepraten over diverse vraagstukken binnen onze gemeente, meld je dan aan op www.epespreekt.nl

Info

Elke week schrijven vertegenwoordigers van Nieuwe Lijn in een persoonlijke column over zaken waarmee zij bezig zijn, wat hen inspireert of overkomt. Voor overig nieuws en informatie is Nieuwe Lijn regelmatig met onze informatiekraam te vinden in het centrum van Vaassen. Ook beschikt Nieuwe Lijn over een actuele website, www.nieuwelijn.nl, en is zeer actief op Facebook, Twitter en Instagram.

Reageren

Albert Vos is raadslid van Nieuwe Lijn. Reageren op deze column kan via info@nieuwelijn.nl.

 

ONZE MENSEN

Fractie, bestuur en kandidaat-raadsleden.

BEKIJK HIER ONZE MENSEN
logo-ico