Beleids programma

2018-2022
Lees meer

COLUMN.

21 DECEMBER, 2019

Column week 52 - 2019

René de Vries: Nieuwe Lijn is constructief en voorspelbaar

| Van de 50 jaar die Nieuwe Lijn bestaat heb ik er tot nu toe zo’n 40 jaar actief meegemaakt. De eerste kennismaking was in de beginjaren tachtig van de vorige eeuw. In 1980 werd ik als onderwijzer op de toenmalige Kosterstraatschool in Vaassen aangesteld. In die jaren viel het al op hoe actief en vooruitstrevend Nieuwe Lijn was. In de Rank of Maartenshof waren zogenaamde infoavonden waarbij de wethouder, toen nog Jaap Hansink, toelichting gaf op de gemeentelijke actualiteiten. De fractie beantwoordde vragen. De vele aanwezigen konden suggesties doen. In de hulpsecretarie, een tijdlang in de kelder van de toenmalige Rabobank, later in De Wieken, werden openbare fractievergaderingen gehouden en via advertenties in het Vaassens Weekblad (“lijntjes”) werden de inwoners wekelijks geïnformeerd. Begrijpelijk dat ik mij aangetrokken voelde tot een partij die zo actief en benaderbaar was en zo dicht bij de mensen stond.

Afgewogen belang van onze inwoners

In 1982 werd ik gevraagd om bestuurslid te worden van de partij en vanaf 1986 mocht ik namens Nieuwe Lijn verschillende functies in de raad en het college vervullen. In die lange periode is natuurlijk veel veranderd, maar wat Nieuwe Lijn betreft is gelukkig ook veel goeds gebleven. In de afgelopen 50 jaar behaalde Nieuwe Lijn altijd vier tot zes raadszetels, was het altijd (op een jaar na) met een wethouder vertegenwoordigd in het college en bleef de aanhang stabiel. De raadsfractie is en was altijd een combinatie van nieuwe mensen en oudgedienden. Nog altijd verschijnt er wekelijks een advertentie in het Vaassens Weekblad, tegenwoordig in de vorm van deze column, en op de sociale media zijn we goed vertegenwoordigd. We behouden wat goed is en passen aan wanneer nodig. Ons succes is volgens mij vooral te danken aan een heldere aanpak; we zijn constructief, voorspelbaar en actief. We waaien niet met elke wind mee, maar leggen uit waarom we iets wel of niet doen. Niet de volgende verkiezing is het enige doel, maar het afgewogen belang van onze inwoners, verenigingen, bedrijven en instellingen.

Voortdurend bijsturen

De politieke wereld in Epe heb ik wel degelijk zien veranderen. Een paar voorbeelden: toen ik actief werd voor Nieuwe Lijn telde de fractie van de PvdA 8 leden, nu nog één. De VVD was vroeger een vanzelfsprekende collegepartij maar behoort nu alweer meer dan 10 jaar tot de oppositie. Tegenwoordig telt de gemeenteraad 10 fracties, in het verleden konden we met de helft toe. De gewijzigde omstandigheden, in samenleving en politiek, vragen om voortdurende actie, anticiperen en bijsturen. Zolang Nieuwe Lijn dit behoedzaam blijft doen en doorgaat met het goed uitleggen daarvan is deze 50 jaar slechts een klein begin. Ik ben blij dat ik hiervan deel mocht en mag uitmaken.

Info

In de aanloop naar ons 50-jarig jubileum vragen we verschillende inwoners die de gemeenschap en Nieuwe Lijn hebben gediend en nog altijd actief betrokken zijn bij onze partij en onze dorpen een column te schrijven. Het is hun persoonlijk verhaal.

Voor nieuws en informatie is Nieuwe Lijn regelmatig met onze informatiekraam te vinden in het centrum van Vaassen. Ook beschikt Nieuwe Lijn over een actuele website, www.nieuwelijn.nl, en is zeer actief op Facebook, Twitter en Instagram.

Reageren

René de Vries is raadslid van Nieuwe Lijn. Reageren op deze column kan via info@nieuwelijn.nl.

 

ONZE MENSEN

Fractie, bestuur en kandidaat-raadsleden.

BEKIJK HIER ONZE MENSEN
logo-ico