Beleids programma

2018-2022
Lees meer

COLUMN.

25 JANUARI, 2020

Column week 5 – 2020

Kenan Aldemir : ‘NIEUW(E)’

| ‘Nieuw’

Ik wil in mijn column terugblikken op de periode 2019 en begin 2020. Hierin wil ik verschillende nieuwe gebeurtenissen, en/of zaken die ‘nieuw’ aan de orde zijn gekomen, benoemen.

Nieuw: herinrichting Centrum Vaassen

De vernieuwing van het centrum in Vaassen is in volle gang. Dit plan wordt in fases uitgevoerd, om zo min mogelijk overlast te hebben voor al onze inwoners, bezoekers en ondernemers. De werkzaamheden liggen goed op schema. Er komt op het Marktplein een nieuw bijzonder waterkunstwerk, een ca. 50 meter lange natuurstenen “waterstrip”.

Nieuwe griffier

Eerder kondigde de griffier aan om met pensioen te gaan. De Gemeente Epe is in 2019 op zoek gegaan, onder leiding van de werkgeverscommissie waar ik commissielid van ben, naar de meest passende griffier voor onze gemeente. Na vele sollicitanten gezien en gesproken te hebben is er een keuze gemaakt. Per 1 juni jl. is de nieuwe griffier, Dennie Kattenberg, in dienst getreden. Ik wens de nieuwe griffier veel succes in haar nieuwe baan.

Nieuwe Burgemeester

Begin 2019 kondigde de Burgemeester aan dat hij wilde stoppen met het burgemeesterschap om eerder met pensioen te gaan. Er zijn diverse gesprekken geweest met de raad en de commissaris van de koning. En er is een vertrouwenscommissie gevormd door de raad onder leiding van onze Nieuwe Lijn fractievoorzitter Diana Oosterhoff. Voorzitter van de vertrouwenscommissie zijn, was nieuw voor onze voorzitter.

Maar wat ook nieuw was, is dat de wethouder van Nieuwe Lijn voor het eerst, tijdelijk bevoegd was voor de meeste taken van het burgemeesterschap. Dit zou duren tot er een nieuwe burgemeester aan de raad voorgedragen werd en besloten zou worden door de raad. Op 19 december jl. is onze nieuwe burgemeester geïnstalleerd als burgemeester van de gemeente Epe. Ik wens Tom Horn veel succes en heet hem van harte welkom in onze mooie gemeente.

Nieuwe Lijn 50 jaar

Nieuwe Lijn is 50 jaar geleden als nieuwe partij opgericht in onze gemeente. En op 18 januari jl. is dit jubileum gevierd samen met al onze leden, afgevaardigden van verenigingen en college. Het was een zeer goedbezochte en geslaagde receptie. Tijdens deze receptie werd René de Vries tot erelid benoemd, vanwege zijn grote inzet in de afgelopen 40 jaar.

Info

Elke week schrijven vertegenwoordigers van Nieuwe Lijn in een persoonlijke column over zaken waarmee zij bezig zijn, wat hen inspireert of overkomt. Voor overig nieuws en informatie is Nieuwe Lijn regelmatig met onze informatiekraam te vinden in het centrum van Vaassen. Ook beschikt Nieuwe Lijn over een actuele website, www.nieuwelijn.nl, en is zeer actief op Facebook, Instagram en Twitter.

Reageren

Kenan Aldemir is raadslid van Nieuwe Lijn. Reageren op deze column kan via info@nieuwelijn.nl.

ONZE MENSEN

Fractie, bestuur en kandidaat-raadsleden.

BEKIJK HIER ONZE MENSEN
logo-ico