Beleids programma

2018-2022
Lees meer

COLUMN.

1 DECEMBER, 2018

Column week 49 - 2018

Diana Oosterhoff: wat is de Omgevingswet?

“Minder regels en meer ruimte voor gewenste initiatieven. Rekening houden met lokale verschillen en bestuurders armslag geven voor snellere en betere besluiten. De omgevingswet: voor een veilige, gezonde en prettige leefomgeving”.

Dat zijn de uitgangspunten van de Rijksoverheid voor de nieuwe Omgevingswet, die in 2021 van kracht wordt. De wet voegt 26 bestaande wetten op het gebied van onder meer bouwen, water, ruimtelijke ordening en natuur samen. Hierdoor moet het makkelijker worden om ruimtelijke projecten te starten. Burgers en organisaties kunnen dus sneller en gemakkelijker aan de slag.

De Omgevingswet verplicht het Rijk, de provincie en gemeente om omgevingsvisies te maken waarin zij rekening houden met verschillende belangen in een gebied. Nu beslissen overheden vaak alleen over een deelproject. Ze kijken vaak niet naar de andere plannen voor een heel gebied. Met de Omgevingswet moet dat veranderen en de blik breder worden.

Beoordeling initiatieven

Het Rijk decentraliseert het omgevingsbeleid naar gemeenten, provincies en waterschappen en wil lokale overheden meer ruimte geven om hun omgevingsbeleid af te stemmen op eigen behoeften en doelstellingen. De nieuwe wet moet daarnaast ook meer ruimte bieden voor particulier initiatief door algemene regels in plaats van gedetailleerde vergunningen. Bij het beoordelen van initiatieven zou de houding van ‘nee, tenzij’ moeten veranderen in ‘ja, mits’. Dat zou het initiëren van ruimtelijke projecten voor burgers en bedrijven kunnen bevorderen.

Wat betekent het voor onze inwoners en organisaties?

Willen onze inwoners of organisaties straks een project of activiteit starten dan hoeven ze nog maar één vergunning aan te vragen bij één (digitaal) loket. Daarna neemt de Gemeente of de Provincie een beslissing. Zijn ze beiden verantwoordelijk voor het beslissen over de vergunningsaanvraag, dan zal een van beide de beslissing nemen. Dit is makkelijker voor de aanvrager en er kan sneller afgehandeld kunnen worden.

Bedrijven moeten voor een ruimtelijk project eerst onderzoek uitvoeren, maar sommige onderzoeken die nu verplicht zijn, zijn straks niet meer nodig. De onderzoeksgegevens zullen door de Omgevingswet langer geldig zijn en kunnen dus vaker gebruikt worden. Dit betekent minder kosten voor bedrijven en overheden.

Ambitie en realisatie

De gemeenteraad formuleert de komende tijd een visie (omgevingsvisie). Deze visie moet goed aansluiten bij de behoeften en vragen vanuit de samenleving. Ook moet de raad besluiten welke kant zij op wil met de Omgevingswet en welke ambities er worden opgesteld. Dit is een mooie uitdaging voor onze raadsleden en daarom iets waar we op dit moment volop mee bezig zijn!

Info

Elke week schrijven vertegenwoordigers van Nieuwe Lijn in een persoonlijke column over zaken waarmee zij bezig zijn, wat hen inspireert of overkomt. Voor overig nieuws en informatie is Nieuwe Lijn regelmatig met onze informatiekraam te vinden in het centrum van Vaassen. Ook beschikt Nieuwe Lijn over een actuele website, www.nieuwelijn.nl, en is zeer actief op Facebook, Twitter en Instagram.

Reageren

Diana Oosterhoff is fractievoorzitter van Nieuwe Lijn. Reageren op deze column kan via info@nieuwelijn.nl.

ONZE MENSEN

Fractie, bestuur en kandidaat-raadsleden.

BEKIJK HIER ONZE MENSEN
logo-ico