Beleids programma

2018-2022
Lees meer

COLUMN.

10 NOVEMBER, 2018

Column week 46 - 2018

Monique Zweekhorst: De begrotingen, meegemaakt vanaf de zijlijn.

Amendement en motie

Afgelopen donderdag was de tweede begrotingsvergadering voor de komende zittingsperiode. Dat een begroting niet zomaar wordt aangenomen is mij duidelijk geworden. In de basis heeft het college een mooie begroting neergelegd. In de begrotingsvergadering van maandag 5 november en die van afgelopen donderdag werd mij wel duidelijk dat het veel inzet, inzicht en energie vraagt van de verschillende raadsleden. Ze zeggen er niet zomaar, unaniem, ‘ja’ op.

In mijn vorige column sprak ik al over de vaktaal die binnen de gemeenteraad wordt gebruikt, zo kwam er afgelopen donderdag vaak het woord amendement en motie voorbij. Hierin doen de verschillende partijen een oproep aan elkaar om op onderdelen niet akkoord te gaan met het voorstel zoals deze er ligt. Zo zijn er verschillende onderwerpen de revue gepasseerd. Denk hierbij aan het vervroegen van de aanplant van bomen aan de Oude Wisselseweg in Epe, de voortzetting met vervoersmaatschappij Plus OV, een bijdrage voor de nieuwe duurzame vloer van het nieuwe Hippisch Centrum in Vaassen en de jeugdsportsubsidie in de gemeente Epe.

Standpunt Nieuwe Lijn

Tijdens deze vergaderingen is er vanuit Nieuwe Lijn één amendement ingediend; de bijdrage aan een duurzame vloer voor het Hippisch Centrum in Vaassen. In eerste instantie was dit namelijk nog geen uitgemaakte zaak. Immers staat bijdragen aan een dergelijke vloer niet in het huidige beleid. Tijdens het verweer was Diana Oosterhoff, onze fractievoorzitter, daar heel duidelijk in. Want op het moment van beleidsbepaling had nog niemand ooit gehoord van een dergelijke vloer. In de huidige tijden van duurzaamheid en energie besparen worden hele andere materialen gebruikt, niet alleen voor voetbalvelden of andere sportvloeren. Dit inzicht en materiaal was er op het moment van beleid maken nog niet. Dit zal dan ook in het beleid dat in 2019 herijkt wordt een groot punt van aandacht zijn. Wees voorbereid op de toekomst!

De jeugdsportsubsidie was voor Nieuwe Lijn geen enkel punt van discussie. Dit was voor ons een heel belangrijk punt tijdens de campagneperiode en is ook zo aangenomen door de coalitiepartijen. Het is nu aan de gemeente om dit plan zorgvuldig uit te werken en te implementeren, zodat we over twee jaar kunnen evalueren en zeggen; ‘Wat een groot succes. We weten de verbindingen te leggen. Meer kinderen die kunnen sporten, meer vrijwilligers voor de verenigingen en meer inkomsten en dus gezonde verenigingen en stichtingen in onze mooie gemeente! Laten we vooral doorgaan met dit initiatief.’ Wat een geweldig vooruitzicht, daar gaan we voor!

Info

Elke week schrijven vertegenwoordigers van Nieuwe Lijn in een persoonlijke column over zaken waarmee zij bezig zijn, wat hen inspireert of overkomt. Voor overig nieuws en informatie is Nieuwe Lijn regelmatig met onze informatiekraam te vinden in het centrum van Vaassen. Ook beschikt Nieuwe Lijn over een actuele website, www.nieuwelijn.nl, en is zeer actief op Facebook, Twitter en Instagram. Nieuwe Lijn is te bereiken via info@nieuwelijn.nl.

Reageren

Monique Zweekhorst, fractievolger Nieuwe Lijn. Haar mailadres is mgjzweekhorst@epe.nl.

ONZE MENSEN

Fractie, bestuur en kandidaat-raadsleden.

BEKIJK HIER ONZE MENSEN
logo-ico