Beleids programma

2018-2022
Lees meer

COLUMN.

12 JANUARI, 2019

Column week 3 - 2019

Gerry Van de Schepop: duurzame kindvoorzieningen

Beleidskader

Op dit moment zijn de samenwerkende besturen voor opvang, onderwijs, CJG en de Gemeente Epe al enige tijd bezig om een beleidskader uit te zetten voor duurzame kindvoorzieningen en het implementeren van het Expertisecentrum.

De komende jaren zal het onderwijs tot 18 jarigen een demografische krimp laten zien. Tot 2026 ligt er een prognose waarin het leerlingen aantal zal gaan dalen. Daarnaast is bekend dat over de laatste jaren gemiddeld 120-150 kinderen buiten Epe een vorm van speciaal onderwijs volgen. De consequenties leiden er toe dat opvangvoorzieningen en scholen in Epe kleiner worden, daarop volgend komen vragen over betaalbaarheid en toekomstvastheid van alle voorzieningen, welke weer kwaliteitsvragen met zich mee brengt; kunnen goede sociaal emotionele begeleiding duurzaam gewaarborgd blijven? En er moeten keuzes gemaakt worden welke kindvoorzieningen wel duurzaam levensvatbaar zijn en welke niet.

Er is een nieuwe visie “Epe Onderwijsdorp” geformuleerd voor 0-23 jarigen met meer school bestuurlijke samenwerking ter versterking van een stevig onderwijskundig netwerk. Hierbij wordt rekening gehouden met de diversiteit in het basisonderwijs wat betreft richting en identiteit, maar ook met opvangorganisaties en alle 21 locaties voor basisonderwijs.

Het streven is dat thuis nabij en passend onderwijs wordt geboden, samenwerken in opvang, regulier en specialistisch onderwijs en ondernemen met welzijn, cultuur, gezondheid, sport en zorg, waarbij ouders kunnen kiezen en waar expertise aanwezig is om voor ieder kind een leer- en ontwikkel-lijn te realiseren. Ook het CJG staat in nauwe verbinding met scholen, middels schoolmaatschappelijk werkers en eventuele doorverwijzing naar de diverse zorgaanbieders.

Het plan om een zogenaamd Expertise Centrum te gaan vormen vraagt een meerjarige implementatie. Het uiteindelijk doel is dat alle partijen binnen Epe zich vinden in een basis om in specifieke situaties tot keuzes te kunnen komen.

De fractie van Nieuwe Lijn hoopt van harte dat bovengenoemd beleidskader in de juiste vorm en met de juiste beslissingen en ontwikkelingen in 2019 een goede start mag gaan maken. Wij blijven deze ontwikkelingen binnen onderwijs en opvang nauwlettend volgen.

Nieuwjaarsrecepties

De fractie van Nieuwe Lijn heeft de afgelopen week een aantal nieuwjaarsrecepties bezocht van verschillende (sport)verenigingen. Op informele wijze hebben we meerdere personen de hartelijke wensen voor het nieuw jaar uit kunnen spreken.

Zelf werd ik tijdens de receptie van v.v. KCVO Vaassen verrast met de titel Verenigingsvrouw van het jaar 2018. Het is overweldigend en zeer gewaardeerd als je deze prijs in ontvangst mag nemen. Vrijwilligers zijn hard nodig in onze samenleving; iets wat Nieuwe Lijn zeer zeker onderschrijft.

Info

Elke week schrijven vertegenwoordigers van Nieuwe Lijn in een persoonlijke column over zaken waarmee zij bezig zijn, wat hen inspireert of overkomt. Voor overig nieuws en informatie is Nieuwe Lijn regelmatig met onze informatiekraam te vinden in het centrum van Vaassen. Ook beschikt Nieuwe Lijn over een actuele website, , en is zeer actief op Facebook, Twitter en Instagram. Nieuwe Lijn is te bereiken via info@nieuwelijn.nl

Reageren

Gerry van de Schepop is raadslid van Nieuwe Lijn. Reageren op deze column kan via gerry@nieuwelijn.nl

ONZE MENSEN

Fractie, bestuur en kandidaat-raadsleden.

BEKIJK HIER ONZE MENSEN
logo-ico