Beleids programma

2018-2022
Lees meer

COLUMN.

6 JULI, 2019

Column week 28 - 2019

Monique Zweekhorst – ‘Vaassen leeft, dag in dag uit!’

| De vakantieperiode breekt aan

Sommigen zijn nu al op vakantie, zoals jonge gezinnen of de gepensioneerden, maar over 2 weken breekt de zomervakantie aan voor schoolgaande kinderen. Ik heb een dochter van 10 jaar en voor haar breken 6 weken van vakantie (of vervelen) dan aan.

Zaterdag 7 juli heb je ons nog kunnen vinden op de markt in Vaassen. We zijn toen met veel inwoners in gesprek geweest. Dit blijven we natuurlijk ook na de vakantie doen.

Reces

Het begin van de vakantieperiode betekent ook het begin van het zomerreces voor de raad van de Gemeente Epe. Dit was mijn eerste volle jaar als fractievolger. Een jaar waarin ik veel heb mogen leren. Leren hoe het spelletje gespeeld wordt binnen de raad en binnen het B&W en hoe de verschillende partijen aankijken tegen de te nemen besluiten.

De moties en amendementen vlogen mij om de oren. Soms vond ik het lastig om alle informatie tot mij te nemen. Dit heeft ook te maken met de tijd die ik dit jaar ‘over had’, naast een volledige werkweek, een studie en andere privé omstandigheden, maar ook door de ervaring die ik nog onvoldoende heb. Veel afkortingen die ik niet ken, of namen van instanties die voor mij nieuw zijn. Ook moet ik eerlijk toegeven dat bepaalde onderwerpen mij vooralsnog niet erg interesseren. Dat is ook maar gelukkig, want om je overal in te verdiepen is als groentje niet te doen.

Wat ik een mooie ontwikkeling vond in het afgelopen jaar, is de invoering van inloopmomenten voorafgaand aan de commissievergaderingen. Inwoners van de gemeente wordt dan tijd geboden om aan de raadsleden een probleem voor te leggen of vraag te bespreken. Dit is ook goed ontvangen door veel inwoners. De onderwerpen waren heel divers; van het aandacht vragen voor mensen met alzheimer, tot het in gesprek komen over het woongenot van bewoners t.o.v. nieuw te bouwen woningen bij hen in de buurt.

Ik vind het belangrijk dat B&W en raadsleden in gesprek zijn en blijven met inwoners. En volgens mij is dit een hele mooie manier om inwoners hiermee deze kans te bieden. Wist je dat je ook altijd welkom bent om een raadsvergadering bij te wonen? Dit kan fysiek in de raadszaal, maar dit kan ook via internet. Maak hier vooral gebruik van en weet wat er speelt in jouw gemeente!

Ik wens jullie een hele fijne zomervakantie, in ons eigen mooie dorp of op welke bestemming dan ook! In september gaan we weer volle kracht vooruit!

Info

Elke week schrijven vertegenwoordigers van Nieuwe Lijn in een persoonlijke column over zaken waarmee zij bezig zijn, wat hen inspireert of overkomt. Voor overig nieuws en informatie is Nieuwe Lijn regelmatig met onze informatiekraam te vinden in het centrum van Vaassen. Ook beschikt Nieuwe Lijn over een actuele website, www.nieuwelijn.nl, en is zeer actief op Facebook en Twitter. Nieuwe Lijn is te bereiken via info@nieuwelijn.nl.

Reageren

Monique Zweekhorst, fractievolger Nieuwe Lijn. Haar mailadres is mgjzweekhorst@epe.nl.

ONZE MENSEN

Fractie, bestuur en kandidaat-raadsleden.

BEKIJK HIER ONZE MENSEN
logo-ico