Beleids programma

2018-2022
Lees meer

COLUMN.

7 JULI, 2018

Column week 28 - 2018

Gerry van de Schepop-Bourgonje, op bezoek bij…

Met de raad op pad.

Afgelopen week hebben raadsleden en fractievolgers van alle partijen een bezoek gebracht aan verschillende organisaties in de gemeente Epe om te horen wat er speelt en leeft.

Het gezelschap werd in twee groepen verdeeld en op voorhand was het mogelijk om voor een bepaald programma te kiezen. Afhankelijk van de portefeuille hebben de raadsleden van Nieuwe Lijn hun keuze gemaakt.

Diana Oosterhoff, Monique Zweekhorst en ik zelf hebben bezoeken gebracht aan Oener Belang in het Kulturhus Oene, Emster belang in De Hezebrink in Emst, en na lunch door naar Koppel/SWOE in het Kulturhus Epe en Bosbeheer in de Bosschuur te Epe.

Albert Vos en Michiel Wiersinga brachten een bezoek aan CJG Vaassen, gingen in gesprek met Gebiedsregisseurs en ’s middags door naar Vluchtelingenwerk en Vitens waar zij voorlichting kregen over het waterinfiltratieproject.

Een vol maar zeer geslaagd programma; Oener en Emster Belang zijn actieve buurtverenigingen met oog voor kwaliteit van de leefbaarheid, het stimuleren van activiteiten en contacten onderhouden met gemeente en overheidsinstaties. Beide verenigingen kunnen beschikken over prachtige onderkomens. Het Kulturhus in Oene biedt voor veel activiteiten een nieuw onderkomen sinds 2012 en de opening van een vernieuwde Hezebrink vindt in september aanstaande plaats. Wat ook hier weer opvalt is dat in deze verenigingen zeer veel vrijwilligers zijn betrokken. Ieder met zijn eigen bevlogen enthousiasme geeft een invulling aan vrije tijd en medemens.

De lunch werd verzorgd in het Wijkgebouw van Balai Pusat. Twee weken geleden is Nieuwe Lijn in gesprek geweest met een tweetal bewoners van deze wijk, waarin gesproken werd over o.a. de sfeer, de vervuiling en de veiligheid in de wijk.

Bij Koppel/SWOE werd een uiteenzetting gedaan van al het reilen en zeilen binnen deze organisatie, waarvoor ook zij afhankelijk zijn van die zo belangrijke vrijwilliger.

Bij de Bosschuur in De Dellen kreeg de raad een voorlichting over de diverse maatregelingen ten aanzien van duurzaam bosbeheer.

Zinvol

Het is leerzaam en daarmee zinvol om dergelijk bezoeken invulling te geven, het geeft een breed beeld wat er binnen onze samenleving aan de orde is en dat (daar waar nodig is) weer mee te nemen naar de fractievergaderingen.

Zomerreces

Aanstaande donderdag staat de laatste raadsvergadering voor de zomervakantie gepland, daarna gaat de raad met zomerreces. We gaan er even tussenuit, maar leggen altijd ons oor te luister! Wij wensen u allen een stralende zomer!

Vanaf begin september staat er weer een eerste fractievergadering gepland.

Info

Elke week schrijven vertegenwoordigers van Nieuwe Lijn in een persoonlijke column over zaken waarmee zij bezig zijn, wat hen inspireert of overkomt. Voor overig nieuws en informatie is Nieuwe Lijn regelmatig met onze informatiekraam te vinden in het centrum van Vaassen. Ook beschikt Nieuwe Lijn over een actuele website, www.nieuwelijn.nl, en is zeer actief op Facebook, Twitter en Instagram. Nieuwe Lijn is te bereiken via info@nieuwelijn.nl.

Reageren

Reageren op deze column kan via info@nieuwelijn.nl.

ONZE MENSEN

Fractie, bestuur en kandidaat-raadsleden.

BEKIJK HIER ONZE MENSEN
logo-ico