Beleids programma

2018-2022
Lees meer

COLUMN.

16 MEI, 2020

Column week 21 - 2020

Regionale samenwerking

| De agenda van de gemeenteraad van deze maand wordt gedomineerd door raadsvoorstellen die betrekking hebben op regionale samenwerking of intergemeentelijke uitvoering van taken. Maarliefst zes van de zeven onderwerpen gaan hierover. Deze voorstellen worden in deze periode behandeld in meerdere gemeenteraden, soms zelfs wel in 25 gemeenten.

Gemeenten kunnen lang niet alle taken zelf aan en uitvoeren. Daarom wordt al vele tientallen jaren met andere (buur)gemeenten samengewerkt op het gebied van bijvoorbeeld veiligheid (Veiligheidsregio/brandweer) en gezondheid (GGD) of wordt de uitvoering van bijvoorbeeld de belastinginning met meerdere gemeenten door één uitvoeringsorganisatie (Tribuut) gedaan. Soms worden gemeenten wettelijk gedwongen dit te doen, zoals bij de Omgevingsdiensten, dan weer wordt vanuit doelmatigheid en efficiency hiervoor vrijwillig gekozen, denk aan uitvoering van sociale zaken door Apeldoorn of het streekarchief, samen met Hattem en Heerde. Gemeenten hebben op deze manier ieder zo rond de 50 van deze samenwerkingsvormen, sommige zelfs veel meer. En dit geldt niet alleen voor kleine gemeenten, alle gemeenten in ons land maken deel uit van verplichte en vrijwillige samenwerkingsverbanden.

Inwoners en raadsleden op afstand

Voor veel inwoners staan deze diensten en organisaties vaak op grote afstand. Dat is niet erg, want het gaat erom dat de taken die zij namens de gemeenten moeten verrichten goed en doelmatig plaatsvinden. Gemeenteraden moeten daarop toezien, vooraf bij al die begrotingen kritisch kijken naar de plannen, achteraf bij de jaarstukken controleren of het goed is gegaan. Daarop moeten vooral de burgemeester en wethouders worden aangesproken die vaak deel uitmaken van de besturen van die samenwerkingsverbanden of er anderszins via hun portefeuille bovenop behoren te zitten.

Hoe groot is de invloed van een raadslid hierop? Stel dat een samenwerkingsverband bestaat uit 10 gemeenten, met 10 gemeenteraden die ieder afzonderlijk over het voorstel spreken. Stel dat die raden gemiddeld 25 raadsleden tellen. Dan wordt over het voorstel besloten door 250 gemeenteraadsleden. Iets aanpassen of veranderen is dan bijna onmogelijk. Het is de laatste jaren dan ook nauwelijks voorgekomen.

Dicht bij het vuur

Veel belangrijker vind ik dat onze gemeente via de deskundige ambtenaren en betrokken wethouders dicht bij het vuur zitten en hun inbreng leveren wanneer de voorstellen tot stand komen en nog kneedbaar zijn. Zodra ze in regionaal beton zijn gegoten valt er weinig meer aan te veranderen. Belangrijk is het napluizen van al die stapels papier door de gemeenteraden. Maar zeker zo waardevol is volgens mij ook welke inbreng en invloed onze bestuurders hebben gehad bij al die plannen. En met welk resultaat voor onze inwoners.

Info

Elke week schrijven vertegenwoordigers van Nieuwe Lijn in een persoonlijke column over zaken waarmee zij bezig zijn, wat hen inspireert of overkomt. Voor overig nieuws en informatie is Nieuwe Lijn regelmatig met onze informatiekraam te vinden in het centrum van Vaassen. Ook beschikt Nieuwe Lijn over een actuele website, www.nieuwelijn.nl, en is zeer actief op Facebook, Twitter en Instagram.

Reageren

René de Vries is raadslid namens Nieuwe Lijn. Reageren op deze column kan via info@nieuwelijn.nl.

ONZE MENSEN

Fractie, bestuur en kandidaat-raadsleden.

BEKIJK HIER ONZE MENSEN
logo-ico