Beleids programma

2018-2022
Lees meer

COLUMN.

5 JANUARI, 2019

Column week 2 - 2019

Een Nieuw jaar met nieuwe kansen!

Bestuur, fractie en leden van Nieuwe Lijn wensen iedereen een fantastisch 2019.

Nu de kruitdampen na de jaarwisseling weer zijn opgetrokken, de oliebollen en andere lekkere dingen er weer af getraind gaan worden, de kerstboom en overige versieringen weer naar zolder gaan hebben heel veel mensen weer “goede voornemens”. Wat gaan we het komend jaar doen en daarbij de belangrijkste vraag hoe houden we het vol.

Afgelopen jaar zijn na de succesvolle verkiezingen een coalitie- en collegeakkoord opgesteld en dat is vertaald in de begroting 2019. Veel herkenbare punten uit het verkiezingsprogramma van Nieuwe Lijn staan in die akkoorden en het lijkt ons goed om een doorkijk te geven van een aantal belangrijke ontwikkelingen die we komend jaar in uitvoer kunnen zien.

1) Er is gestart met de eerste fase van de herinrichting van het centrum van Vaassen. De totale doorrekening is gemaakt van alle stappen die we gaan nemen tot en met het inrichten van de omgeving van het Ireneveld. Er was al een behoorlijk bedrag gereserveerd maar voor de totale uitvoering, inclusief grondsanering en archeologie, is er 1.25 miljoen euro extra gereserveerd. We hopen dat de totale herinrichting gelijk gaat lopen met de nieuwbouw van de verschillende locaties in het centrum.

2) Voor het oplossen van verschillende fietsknelpunten is er 1,5 miljoen euro gereserveerd. Dit is een project wat we samen met de regio en de provincie gaan uitvoeren, de zogenaamde snelfietsroute Apeldoorn-Epe en in de toekomst hopelijk door naar Zwolle. Met dit project hopen we veilige fietsoversteken te gaan realiseren in de bocht van de Laan van Fasna, rotonde Deventerstraat, de oversteek Eekterweg en het gedeelte in Emst.

3) Als derde grote ontwikkeling in 2019 gaan we starten met de uitvoering van het speerpunt uit het verkiezingsprogramma van Nieuwe Lijn, de stimuleringsregeling voor jeugd van 5 tot 18 jaar. Door middel van een financiële tegemoetkoming van 100 euro voor een lidmaatschap van een vereniging streven we naar versterking van verenigingen en de jeugd kan zich verder ontwikkelen/ontplooien. De regeling geldt voor ieder kind. Andere ondersteuningsregelingen (kind pakket, meedoen regeling) blijven gewoon bestaan.

Een drietal ontwikkelingen die volgens Nieuwe Lijn een belangrijke bijdrage gaan leveren aan de leefbaarheid, de veiligheid en de verdere versterking van onze verenigingen en vrijwilligers. Het komend jaar zult u meer lezen over de voortgang van alle plannen waar Nieuwe Lijn aandacht voor wil vragen.

ONZE MENSEN

Fractie, bestuur en kandidaat-raadsleden.

BEKIJK HIER ONZE MENSEN
logo-ico