Beleids programma

2018-2022
Lees meer

COLUMN.

14 APRIL, 2018

Column week 16 - 2018

Diana Oosterhoff … Op weg naar een nieuwe coalitie!

Na  4 jaar raadslid te zijn geweest ben ik deze nieuwe periode voor een tweede termijn herkozen. Omdat Robert Scholten wethouders kandidaat namens onze partij is, ligt het in de verwachting dat ik het fractievoorzitterschap op me ga nemen. Een nieuwe uitdaging die ik graag met de nieuwe fractie aanga, die dankzij een geweldige verkiezingsuitslag uit maar liefst 7 Nieuwe Lijners bestaat! (Monique is officieel fractievolger)

Net als alle andere raadsleden van Nieuwe Lijn ben ik ook met heel veel voorkeurstemmen gekozen. Dat geeft volgens mij aan dat de vertegenwoordigers van Nieuwe Lijn nauw met de samenleving verbonden zijn en daar zijn we trots op. We zullen het vertrouwen dat we van de kiezer hebben gekregen ook in de nieuwe periode vertalen naar het nemen van verantwoordelijkheid en het realiseren van veel mooie dingen.

Formatie

Als fractievoorzitter ben ik samen met Albert Vos direct betrokken bij de formatie van een nieuwe coalitie. In het eerste verkennende gesprek met Robert Scholten,  de toen nog informateur,  hebben we onze voorkeur aangegeven voor een nieuwe coalitiesamenstelling. Ook zijn onze belangrijkste hoofdthema’s, de punten die bespreekbaar zijn en breekpunten aangegeven. Na ruim een week werd duidelijk dat Nieuwe Lijn, CDA, SGP/CU en Groen Links vervolggesprekken gaan voeren om te komen tot een nieuw coalitieakkoord.

Inmiddels heeft het eerste gesprek met de formateur, zijn team en van iedere betrokken partij twee onderhandelaars plaatsgevonden. Uit de gesprekken blijkt vooralsnog dat de partijen positief tegenover samenwerking staan en dat de verkiezingsprogramma’s voldoende raakvlakken hebben om een tot een coalitieakkoord te kunnen komen. Na 4 jaar prettige samenwerking in de afgelopen raadsperiode weten we ook wel wat ons bindt.

Een van de basisdocumenten is de “Toekomstvisie Epe 2030”. Hierin zijn al richtlijnen voor de komende bestuursperiode vastgesteld. Financieel staan we er beter voor dan 4 jaar geleden, dat geeft mogelijkheden voor nieuwe ideeën en ontwikkelingen. Nieuwe Lijn brengt in de volgende gespreksronden de speerpunten uit haar verkiezingsprogramma in.

Nieuwe Lijn is met 6 zetels de grootste partij in het gemeentebestuur. Om onze ambities te kunnen verwezenlijken kiezen we de weg van samenwerking met andere partijen. We hopen dat er een akkoord tot stand komt waarin ons verkiezingsprogramma zeer herkenbaar is, maar waarin ook andere partijen zich kunnen vinden.

Info

Elke week schrijven vertegenwoordigers van Nieuwe Lijn in een persoonlijke column over zaken waarmee zij bezig zijn, wat hen inspireert of overkomt. Voor overig nieuws en informatie is Nieuwe Lijn regelmatig met onze informatiekraam te vinden in het centrum van Vaassen. Ook beschikt Nieuwe Lijn over een actuele website, www.nieuwelijn.nl, en is zeer actief op Facebook, Instagram en Twitter. Reageren op deze column kan via info@nieuwelijn.nl

ONZE MENSEN

Fractie, bestuur en kandidaat-raadsleden.

BEKIJK HIER ONZE MENSEN
logo-ico