Beleids programma

2018-2022
Lees meer

COLUMN.

17 NOVEMBER, 2018

Column week 47 - 2018

Gerjan Post – bestuursvoorzitter van Nieuwe Lijn: Het gaat voorspoedig in Epe

Behandeling begroting 2019-2022

De afgelopen weken is de begroting 2019-2022 door de gemeenteraad behandeld en vastgesteld. De begroting vormt de leidraad aan de hand waarvan de gemeente de komende jaren de inkomsten verwacht te behalen en de investeringen gaat plegen. Er zijn een tiental amendementen(begrotingswijzigingen) en moties(oproep om iets te gaan doen) ingediend waarvan de helft het niet gehaald hebben en of zijn aangehouden. Behalve de VVD hebben alle overige partijen ingestemd met deze begroting.

Zo wordt onder andere het centrumplan Vaassen uitgevoerd, de Oude Wisselseweg in Epe versneld aangepakt en krijgt de Stichting Hippisch Centrum Vaassen een investeringsbijdrage voor een rijvloer. Daarnaast start voor een periode van twee jaren een proef met het stimuleren van sport en cultuur voor jongeren van 5 tot 18 jaar (een speerpunt uit het programma van Nieuwe Lijn 2018-2022).

In tegenstelling tot de landelijke begroting staat de Gemeente Epe er goed voor. Volgend jaar wordt de laatste hypotheek afgelost en zijn we schuldenvrij. Daarnaast beschikt de gemeente over een behoorlijke stevige reserve positie. De gemeentelijke woonlasten (OZB, riool en afvalstofheffing) blijven nog steeds onder het landelijke gemiddelde. Ook zijn risico’s in de begroting kritisch bekeken en financieel ingekaderd.

Het College van Epe is geen Sinterklaas

Volgens de oppositiepartijen treedt het College op alsof zij sinterklaas is en geeft allerhande cadeautjes weg. Zo vinden zij onder andere dat de financiële middelen voor het centrumplan Vaassen en de verbouwing van het gemeentehuis te hoog. Het College geeft aldus de oppositie “exorbitant veel geld weg”. Zo raden zij het College aan om plannen te versoberen, de risico’s hoger in te schatten, de sportstimulering voor jongeren te schrappen en de belastingen te verlagen.

Het College gaf in het verweer aan dat de begroting net als afgelopen jaren terughouden is opgesteld en dat de voorgesteld investeringen verantwoord zijn. Dit blijkt ook wel daar uiteindelijk 9 van de 10 partijen de begroting steunden en vanaf 1 januari zijn de middelen beschikbaar voor de uitvoer van al deze mooie plannen.

Info

Elke week schrijven vertegenwoordigers van Nieuwe Lijn in een persoonlijke column over zaken waarmee zij bezig zijn, wat hen inspireert of overkomt. Voor overig nieuws en informatie is Nieuwe Lijn regelmatig met onze informatiekraam te vinden in het centrum van Vaassen. Ook beschikt Nieuwe Lijn over een actuele website, www.nieuwelijn.nl, en is zeer actief op Facebook, Twitter en Instagram. Nieuwe Lijn is te bereiken via info@nieuwelijn.nl.

ONZE MENSEN

Fractie, bestuur en kandidaat-raadsleden.

BEKIJK HIER ONZE MENSEN
logo-ico