Beleids programma

2018-2022
Lees meer

COLUMN.

12 SEPTEMBER, 2020

Column 32 - 2020

René de Vries: Succes lokale partijen is blijvend 

| De gemeenteraad van Epe telt het wettelijk aantal van 23 raadsleden. Deze zijn gegroepeerd in 10 fracties. Het merendeel van de fracties, zes van de 10, zijn plaatselijke afdelingen van landelijke partijen. Vier van de 10 fracties hebben geen verbinding met een landelijke partij en opereren uitsluitend in de gemeente Epe. In Epe zien we hiermee twee duidelijke tendensen die algemeen geldend zijn: de versnippering van de gemeenteraad en de toename van lokale partijen.

Al langer zien we dat er steeds meer partijen in de gemeenteraden actief zijn. Na de verkiezingen van 2018 tellen de gemeenteraden in ons land gemiddeld bijna 8 fracties. Iedere vier jaar neemt dit aantal toe. Steeds vaker organiseren inwoners zich in plaatselijke partijen en komen met één of twee zetels in de gemeenteraad. Soms worden ze in één klap de grootste, zoals ook met Nieuwe Lijn gebeurde in 1970. Een andere reden voor de toename van het aantal fracties zijn de toenemende afsplitsingen. Raadsleden die het niet meer met hun partij eens zijn, beginnen gedurende de raadsperiode voor zichzelf of doen zelfstandig mee aan de volgende gemeenteraadsverkiezingen.

Versnippering of meer keuze?

Het grote aantal fracties zorgt enerzijds voor versnippering: in Epe bestaan zeven van de 10 fracties uit slechts één of twee raadsleden. Nieuwe Lijn steekt, als grootste partij in de raad, daar met zes raadsleden met kop en schouders boven uit. Aan de andere kant kan ook gezegd worden dat veel partijen en raadsfracties zorgen voor een grotere keuze voor de inwoners en een veelkleurige inbreng in de gemeentepolitiek. Wel opvallend is dat drie van de vier lokale fracties in Epe voort zijn gekomen uit of eerdere banden hadden met de VVD. Alleen Nieuwe Lijn is als lokale partij ontstaan zonder een dergelijke verbinding.

Graantje meepikken

De toename van lokale partijen is al veel langer aan de gang. Vooral de laatste 30 jaar zijn ze in bijna alle gemeenten actief, doorgegroeid en groot geworden. Het succes is niet onopgemerkt gebleven en heeft een blijvend effect. Veel inwoners kiezen niet langer blind voor een landelijke partij maar kijken bij de gemeenteraadsverkiezingen nadrukkelijk en als eerste naar de lokale partijen. Dat sommige landelijke partijen hiervan een graantje willen meepikken verbaast dan ook niet. In onze gemeente presenteert de plaatselijke afdeling van het landelijke CDA zich tegenwoordig als het “lokale CDA”. Grappig, zowel de voordelen benutten van rijkssubsidie, televisiezendtijd of propagandamateriaal als landelijke partij én gratis meeliften op het lokale succes van anderen. Of is dit alvast de vooraankondiging van de volgende afsplitsing in de gemeenteraad van Epe? Nog meer te kiezen!

Info

Elke week schrijven vertegenwoordigers van Nieuwe Lijn in een persoonlijke column over zaken waarmee zij bezig zijn, wat hen inspireert of overkomt. Voor overig nieuws en informatie is Nieuwe Lijn regelmatig met onze informatiekraam te vinden in het centrum van Vaassen. Ook beschikt Nieuwe Lijn over een actuele website, www.nieuwelijn.nl, en is zeer actief op Facebook, Twitter en Instagram.

Reageren

René de Vries is raadslid van Nieuwe Lijn. Reageren op deze column kan via info@nieuwelijn.nl

ONZE MENSEN

Fractie, bestuur en kandidaat-raadsleden.

BEKIJK HIER ONZE MENSEN
logo-ico