Beleids programma

2018-2022
Lees meer

COLUMN.

13 APRIL, 2019

Column 16 - 2019

René de Vries – Goede rapportcijfers voor onze gemeente

De gemeente Epe behoort tot de goedkoopste 20% van de Nederlandse gemeenten als het gaat om de gemeentelijke woonlasten, in meer dan 80% van de gemeenten zijn de inwoners duurder uit. Tot de gemeentelijke woonlasten behoren de onroerendzaakbelasting, de afvalstoffenheffing en het rioolrecht. Dat blijkt uit de Coelo-Atlas, dé jaarlijkse rapportage van de Universiteit van Groningen die alle gemeenten hanteren voor hun onderlinge vergelijking. Waar in Nederland het gemiddelde bedrag voor een meerpersoonshuishouden op € 740 ligt, bedraagt onze gemiddelde betaling € 679. Op de nationale ranglijst nemen we plaats 68 van de 355 in.

In Gelderland behoren we volgens deze lijst tot de beste/goedkoopste 10 van de ruim 50 gemeenten. Nunspeet, al vele jaren bekend om de zeer lage tarieven staat in heel Nederland bijvoorbeeld op de 17e plaats met een belasting van slechts € 602. Buurgemeente Heerde doet het vele malen slechter met een positie op nummer 280 en een aanslag van € 817.

Toezicht van de provincie Gelderland

Naast deze rapportage ontvangen alle Gelderse gemeenten jaarlijks een beoordeling van de provincie. Hierin wordt niet gekeken naar de lasten voor de inwoners maar hoe de gemeenten er zelf financieel voorstaan. Gekeken wordt naar de schulden, de kredietwaardigheid, de degelijkheid van de begroting e.d. De 51 Gelderse gemeenten zijn ondergebracht in drie klassen; onvoldoende, matig of voldoende. Drie gemeenten worden als onvoldoende beoordeeld (o.a. Zutphen), 30 gemeenten scoren matig (o.a. Nunspeet en Heerde). Slechts 18 gemeenten krijgen het hoogst haalbare predicaat, namelijk een voldoende (o.a. Epe). Binnen de Stedendriehoek van 7 Gelderse gemeenten is de gemeente Epe de enige met deze hoge kwalificatie.

Nieuwe Lijn: ruimte voor investeringen

Bij de begrotingsbehandeling in november 2018 had ik een debat met de fractievoorzitter van de VVD. Zijn waarschuwing over de gemeentelijke financiën: “Grote risico’s en donkere wolken hangen boven ons”. Mijn inbreng toen: “Ruimte voor investeringen, lage woonlasten, noem het allemaal maar op. Altijd goede rapportages van onze accountant. Altijd goede beoordelingen van de provincie.” Dat blijkt opnieuw zo te zijn. Vandaar ook dat ik blij ben met de uitvoering van onze begroting waarin o.a. de werkzaamheden in het centrum van Vaassen. En ook met de nieuwe regeling om jongeren financieel te ondersteunen bij een verenigingslidmaatschap. Hieraan wordt nu ook hard gewerkt en rond de zomer komt meer duidelijkheid zodat het in september kan starten.  Met alle capriolen van het Rijk en de landelijke politiek (klimaat, jeugdzorg e.d.) is tegenwoordig niets meer zeker.  Daarin geef ik de VVD gelijk, al zijn ze meteen ook de belangrijkste verantwoordelijken  voor de problemen. Maar, zoals onafhankelijke deskundigen en provinciale toezichthouders nu rapporteren, is onze aanpak in Epe wél een degelijke basis voor al onze inwoners en bedrijven.

Info

Elke week schrijven vertegenwoordigers van Nieuwe Lijn in een persoonlijke column over zaken waarmee zij bezig zijn, wat hen inspireert of overkomt. Voor overig nieuws en informatie is Nieuwe Lijn regelmatig met onze informatiekraam te vinden in het centrum van Vaassen. Ook beschikt Nieuwe Lijn over een actuele website, www.nieuwelijn.nl, en is zeer actief op Facebook, Twitter en Instagram.

Reageren

René de Vries is raadslid van Nieuwe Lijn. Reageren op deze column kan via info@nieuwelijn.nl.

 

ONZE MENSEN

Fractie, bestuur en kandidaat-raadsleden.

BEKIJK HIER ONZE MENSEN
logo-ico