Beleids programma

2018-2022
Lees meer

Jaarverslag secretaris

Secretarieel jaarverslag 2016-2017
Nieuwe Lijn – Algemene ledenvergadering 29 november 2017
Door: Michiel Wiersinga (secretaris bestuur Nieuwe Lijn)

De afgelopen twee jaar vormden een interessante maar ook een bewogen periode voor Nieuwe Lijn. Het bestuur van de Nieuwe Lijn is in de afgelopen periode 8 keer bijeengekomen. Het bestuur en de fractie zijn de afgelopen periode 12 bijeengekomen. Op 12 april 2016 vond de eerste algemene ledenvergadering van deze periode plaats. De tweede ledenvergadering vond in de vorm van een algemene ledenvergadering plaats op 29 november 2017.

Algemene ontwikkelingen 2016-2017
Met oog op de populariteit van Social Media is Nieuwe Lijn Facebook en Twitter deze online mogelijkheden periode meer en effectiever gaan inzetten voor communicatie naar en met inwoners. Het ‘berichtbereik’ via Facebook is zeer groot.

Nieuwe Lijn is nog steeds met grote regelmaat op de markt in Vaassen aanwezig om ook offline met inwoners in gesprek te gaan over wat er leeft onder inwoners. De stand van Nieuwe Lijn kent altijd een goede bezetting door raadsleden, kandidaat-raadsleden en bestuursleden. Veelal positieve gesprekken met inwoners laten zien dat de aanwezigheid van Nieuwe Lijn goed gewaardeerd wordt.

Algemene ledenvergadering 12-04-2016
In Daams’ molen en met een uitstekende verzorging van Koffie- en Theehuys “De Korenmolen” is tijdens de jaarlijkse ledenvergadering Michiel Wiersinga toegetreden tot het bestuur van Nieuwe Lijn. Wiersinga, die een studie combineert met een wijnhandel en tevens lid is van de Ondernemers Vereniging Vaassen, volgt Emstenaar Cees Amende op die na jarenlange activiteiten niet meer herkiesbaar was. Onze penningmeester Harry Kouwenhoven, werd niet alleen decharge verleent voor zijn correcte boekhouding en financieel beheer, maar werd tevens voor een nieuwe periode herkozen. Aandacht werd gevraagd voor het 50-jarig jubileum van Nieuwe Lijn in 2020.

Vertrek Jos Koman 13-02-2017
Onder de naam Lijst Koman gaat ex-raadslid van Nieuwe Lijn Jos Koman als eenmansfractie door in de gemeenteraad van Epe. Dat heeft hij maandag 13 februari aan de burgemeester en onze fractievoorzitter René de Vries bekend gemaakt.

Jongerenavond 27-06-2017
Dinsdag 27 juni vond in Daams’ Molen in Vaassen de eerste jongerenavond van Nieuwe Lijn plaats. Onder leiding van wethouder Robert Scholten gingen jongeren uit alle wijken van Vaassen met elkaar en Nieuwe Lijn in gesprek over verschillende onderwerpen die zij zelf wilden bespreken. Naast de wethouder en de jongeren waren ook raadsleden en bestuursleden van Nieuwe Lijn aanwezig.

Het gezelschap van ongeveer 20 personen besprak tot laat in de avond in een zeer gemoedelijke en open sfeer over wat er leeft onder jongeren in Vaassen en wat zij de komende jaren veranderd zouden willen zien. Opvallend hierbij was dat de onderwerpen die door de jongeren werden ingebracht veel meer divers waren dan alleen zaken die voor jongeren belangrijk zijn en dat er veel aandacht was voor de algemene leefbaarheid in Vaassen.

Van Lijntje naar Columns 05-09-2017
Vanaf volgende week verschijnt in het Vaassens Weekblad een reeks columns van raads-, bestuursleden en kandidaten van Nieuwe Lijn. Beurtelings schrijven zij over zaken waarmee zij in de lokale politiek bezig zijn, wat hen drijft en inspireert of welke inzet zij plegen in de samenleving. De lezers krijgen zo een goed  beeld van de mensen die Nieuwe Lijn vormen en wat uw vertegenwoordigers in de wijken, dorpen, bij verenigingen of in de gemeenteraad doen. Onze traditionele informatie en standpunten blijven uiteraard beschikbaar via de actuele website, Facebook en Twitter en voor een persoonlijk contact blijft het altijd mogelijk om ons te benaderen of te bezoeken in onze informatiekraam die u regelmatig op zaterdag nabij de Dorpskerk in Vaassen aantreft.

Aanloop naar de verkiezingen 2017
Begin 2017 vonden de eerste gesprekken plaats tussen de kiescommissie en potentiële kandidaten plaats voor de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018. Uit deze gesprekken is een sterke en jonge lijst voortgekomen die op de algemene ledenvergadering van 2017 is goedgekeurd. Zowel Vaassen als Emst en jong en oud zijn goed vertegenwoordigd op de nieuwe kandidatenlijst.

Afgevaardigden van Nieuwe Lijn zijn vanaf eind 2017 in gesprek gegaan met vele besturen van verenigingen uit Vaassen en Emst om te kijken wat er bij deze verenigingen leeft. Deze bezoeken zijn zeer positief ontvangen. Van ieder bezoek is een verslag op onze website geplaatst.

Eind 2017 is ook het nieuwe verkiezingsprogramma opgesteld. Tegen de tijd dat dit verslag online geplaatst wordt, is het verkiezingsprogramma in te zien op onze website. Er is gekozen voor 11 thema’s met diverse speerpunten per thema. De thema’s zijn: (1) onafhankelijkheid van Apeldoorn en Heerde, (2) inspraak en burgerkracht, (3) ondersteuning voor evenementen, (4) verenigingen en vrijwilligers, (5) jongeren en sport, (6) ouderenzorg en armoedebestrijding, (7) nieuwe woningen en werkgelegenheid, (8) investeren in het centrum van Vaassen, (9) veilig fietsen in Vaassen en Emst, (10) minder afval en duurzaamheid en (11) lage woonlasten en belastinggeld terug naar de burger.

Wisselingen en mutaties
Op de algemene ledenvergadering in 2017 is Monique Zweekhorst unaniem gekozen tot nieuw bestuurslid van Nieuwe Lijn. Het bestuur bestaat nu uit Gerjan Post (voorzitter), Harry Kouwenhoven (penningmeester), Michiel Wiersinga (met ingang van 2017 secretaris) en Monique Zweekhorst (algemeen bestuurslid). In de periode 2016-2017 zijn er 27 leden uitgeschreven, veelal vanwege overlijden of verhuizen. Er zijn 13 leden toegetreden, vooral jonge leden. Het ledenaantal van Nieuwe Lijn is op 29-11-2017 vastgesteld op 234.

Wiersinga, secretaris Nieuwe Lijn.

 

 

ONZE MENSEN

Fractie, bestuur en kandidaat-raadsleden.

BEKIJK HIER ONZE MENSEN
logo-ico