Beleids programma

2018-2022
Lees meer

Jaarverslag penningmeester

Verslag penningmeester, boekjaar 2017.

Geachte vergadering,

Het boekjaar 2017 vormt de opmaat naar het verkiezingsjaar 2018, waarin de campagnekosten weer ten laste gaan komen van het opgebouwde vermogen.

Het boekjaar is afgesloten met 221 geregistreerde leden. Ook dit jaar zijn ons weer een aantal leden ontvallen door zowel overlijden als door verhuizing. Onze aanwezigheid op de markt levert echter met enige regelmaat ook weer nieuwe leden op. Zo hebben wij na een actie gericht op de jeugd een 10 tal nieuwe jeugdleden mogen inschrijven.

Onze inkomsten bestaan ook nu weer uit de vrijwillige jaarlijkse bijdragen van de leden en uit de bijdragen die de fractieleden jaarlijks afdragen.

Er wordt gebankierd met 2 rekeningen, t.w. de betaalrekening voor de lopende inkomsten en uitgaven en een spaarrekening. De spaarrekening wordt gebruikt om het saldo van de betaalrekening met enige regelmaat ‘af te romen’ en zodoende te profiteren van de rente van deze rekening. Hoewel de rente-inkomsten gezien de renteontwikkelingen van de laatste tijd vrijwel te verwaarlozen zijn.

Door het voorlopig handhaven van de Acceptgiro is deze weer in gebruik genomen. Zichtbaar is wel het toegenomen gebruik van internetbankieren..

Veel van de  leden betalen een veelvoud van de vrijwillige bijdrage van minimaal € 5,–. Daar zijn wij natuurlijk erg blij mee. Van een groeiend aantal leden ontvangen wij echter in het geheel geen bijdrage. Dit kan enerzijds worden veroorzaakt doordat hun adres niet juist meer is, maar anderzijds ook doordat zij het vergeten of niet meer willen bijdragen.

Uw penningmeester heeft dan ook enige zorg over het actueel houden van het adressenbestand van de leden. Adres wijzigingen worden vaak niet doorgegeven en ook overlijdens worden soms gemist., waardoor het bestand vervuild raakt. Gelukkig denken postbezorgers met ons mee en geven met enige regelmaat mutaties aan mij door.

De balans bij afsluiting per 31 december 2017, gaf een totaal vermogen aan, van € 9.301,74. Het netto resultaat over 2017 bedroeg € 3.249,18.

Voor het financiële jaarverslag, bestaande uit de balans en de resultaatrekening en de achterliggende stukken, verwijs ik naar de ter inzage liggende ordner op de bestuurstafel.

 

Emst, 21 maart  2018.

 

H.W.M. Kouwenhoven,

penningmeester Nieuwe Lijn.

 

ONZE MENSEN

Fractie, bestuur en kandidaat-raadsleden.

BEKIJK HIER ONZE MENSEN
logo-ico