Bestuur

Bestuurssamenstelling per 01-12-2018

– Voorzitter, de heer G.J. Post te Emst;
– Secretaris, de heer M. Wiersinga te Vaassen;
– Penningmeester, de heer H. W.M. Kouwenhoven te Emst;
– Lid, mevrouw M. Zweekhorst te Vaassen;
– Lid, mevrouw R.M. Leerkes te Vaassen.

De bestuursleden zijn te bereiken via info@nieuwelijn.nl