Nieuws
Nieuwe Lijn stemt in met herontwikkeling Dekamarkt Vaassen

De laatste raadsvergadering voor het zomerreces van de gemeenteraad van Epe mag zeker historisch worden genoemd. Er was algehele instemming over het positieve jaarresultaat van 2019, waarvan geconstateerd werd dat het overschot vooral is veroorzaakt door de opbrengst van de precario-opbrengsten die de gemeente van de nutsbedrijven int. Zoals bekend, dankzij de tijdige inbreng van […]

LEES MEER
 
Auto’s op het marktplein in Vaassen

Er zijn veel vragen over auto’s op marktplein door inwoners van Vaassen. Nieuwe Lijn stelt hierover vragen aan het college. Het bestuur en de fractie van Nieuwe Lijn zijn trots op het eindresultaat van het marktplein in Vaassen. We zien en horen dit ook van onze inwoners. Er wordt volop gerecreëerd op het marktplein. Kinderen […]

LEES MEER
Column
fixed-col-3-img1
Column 34 – 2020

Gerry van de Schepop-Bourgonje, (financiële) Gevolgen corona. | Voor Nieuwe Lijn zit ik als afgevaardigde in de Commissie Planning & Control. In deze commissie worden de fracties bijgepraat over o.a. de financiële gang van zaken binnen onze gemeente. Hieronder valt bijvoorbeeld een toelichting over de begroting, het proces van de jaarrekening en het aanstellen van […]

LEES MEER
 

Beleidsprogramma

Het gedachtegoed van Nieuwe Lijn is in de jaren zestig van de vorige eeuw ontstaan en ontwikkeld. De tijden waren geheel anders dan nu. Maar duidelijk was wel dat ook de inwoners van Vaassen en Emst...

LEES MEER
 

Onze partij

Motivatie en bezieling Nieuwe Lijn is opgericht door en voor de plaatselijke bevolking. De drijfveer van onze mensen is om van betekenis te zijn voor onze achterban. Het zijn de bewoners van onze straten, wijken...

LEES MEER

Nieuwe Lijn wil

ONZE MENSEN

Fractie, bestuur en kandidaat-raadsleden.

BEKIJK HIER ONZE MENSEN
logo-ico